Članki o temah, ki vas zanimajo.

Posel in gospodarstvo, Zaposlitev

Agencija za kadre podjetjem zagotovi izbor najustreznejšega kadra

Pridobivanje kadrov

Agencija za kadre ponuja široko paleto storitev in individualnih rešitev, ki podjetjem ter njihovim zaposlenim omogočajo razvoj in rast. Storitve agencije za iskanje kadrov niso omejene le na na pridobivanje in izbor kadra. Kadrovsko svetovanje namreč pripomore tudi pri organizaciji, načrtovanju ter iskanju edistvenih kadrovskih rešitev za majhna in velika podjetja. Čeprav je v Sloveniji pridobivanje kadrov s pomočjo agencije za kadre še relativno nova oblika zaposlovanja, le tega po svetu uporabljajo že vse od petdesetih let dvajsetega stoletja. Izbor kadrov in zaposlovanje preko agencije opredeljuje pogodbeno razmerje med:

 • Agencijo in naročnikom

Agencija za kadre sklene pogodbo o sodelovanju z naročnikom, ki išče strokovno usposobljen kader. V pogodbi so natančno določene obveznosti in pravice naročnika, delavca ter agencije vezane na opravljanje delovnega procesa.

 • Agencijo in delavcem

Agencija sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas z delavcem. V takšnem delovnem razmerju za izplačilo plače poskrbi agencija.

 • Naročnikom in delavcem

Pogodba se sklene tudi med naročnikom in delavcem. Delavec se s podpisom pogodbe zaveže k strokovnemu opravljanju dela ter upoštevanju navodil in napotkov. Naročnik pa se s podpisom zaveže k dobri organizaciji dela, določanju ugodnosti (odmori, dopusti) ter optimalnemu zagotavljanju varnosti na delovnem mestu.

Pridobivanje kadrov

Kako lahko agencija za iskanje kadrov pomaga podjetju ne glede na njegovo velikost?

Z novimi nekoliko bolj prilagodljivimi razmerami na trgu dela ima agencija za kadre vse pomembnejšo vlogo. A tipična oblika zaposlovanja – pridobivanje kadrov s pomočjo agencije – naročniku omogoča nižanje stroškov, večjo učinkovitost ter izboljšano stabilnost. Toda vloga agencije za kadre ni nujno omejena le na zaposlovanje. Odličen dokaz tega je podjetje Dekra zaposlitev d.o.o., kjer obseg dela kadrovskih svetovalcev zajema:

 • Posredovanje pri zaposlovanju
 • Izbor kadrov
 • Agencijsko delo (priprava pogodb, urejanje pravnih, računovodskih in administrativnih del)
 • Kadrovsko svetovanje (sistematizacija delovnih mest, prezaposlovanje, treningi, coachingi, sociometrična testiranja, izvajanje naročniku prilagojenih programov)
 • Merjenje organizacijske klime
 • Izvajanje psiholoških ocenjevanj z najsodobnejšimi postopki in metodami
 • Skriti nakup ali Mystery Shopping
 • Štetje obiskovalcev ali Visit Count
 • Raziskovanje zadovoljstva kupcev ali After Shopping
 • Merjenje zadovoljstva
 • Promocije in pospeševanje prodaje
 • Ocenjevanje delovnih spodobnosti z lastno metodo DEKRA 360°

Pridobivanje in izbor kadrov – Kako najti popoln kader za vaše podjetje?

Pridobivanje kadrov je natančno izoblikovan ter preizkušen postopek, ki zajema izdelavo podrobnega profila potencialnega kadra, identifikacijo ter iskanje usposobljenih strokovnjakov, ki bodo delili vrednote podjetja. Agencija za iskanje kadrov Dekra zaposlitev d.o.o. v procesu posredovanja pri zaposlovanju sledi naslednjim korakom:

 1. Analiza in priprava projekta

Iskanje ustreznega kadra se začne s celovito analizo podjetja, delovnega mesta, nalog, veščin in želja naročnika, ki so podlaga nadalnje iskanje kadra. Kadrovsko svetovanje in izbor sta individualno prilagojena naročniku, saj se navkljub podobnim delovnim mestom potrebe podjetij razlikujejo.

 1. Pridobivanje kandidatov

Z novo pridobljenimi informacijami in rezultati analize agencija objavi oglas za delovno mesto. Iskanje potencialnega kadra ne poteka le preko javnih oglasov, saj ima vsaka agencija obsežno bazo iskalcev zaposlitve. V primeru iskanja visoko usposobljenega kadra pa agencija za kader pogostokrat izvede tudi “headhunting” (lov na glave), kjer gre za pridobivanje kadra na vodilnih položajih.

Agencija za kadre

Za uspešen razvoj podjetja mora biti izbor kadrov premišljen in načrtovan

Razlog, zakaj vse več podjetji zaposlovanje prepusti agenciji za iskanje kadrov, je čas. Saj poznate pregovor “Čas je denar”. Iskanje primernih kandidatov, preverjanje njihovih sposobnosti in psihološka testiranja zahtevajo čas. Veliko podjetij naredi napako, saj v želji, da bi si prihranili dragocen čas, pohiti z razgovori in zaposli kandidata z najboljšimi izkušnjami “na papirju”. Ali pa zaposlovanje preprosto prepustijo neveščim zaposlenim. Takšno iskanje kadra je le redko uspešno, saj veščine in zmogljivosti kandidata niso preverjene, večja podjetja pa za uvajanje nemalokrat nimajo časa. Agencija za kadre se izbora kandidatov loti profesionalno in organizirano. Le tako lahko zagotovijo strokoven kader, ki deli vrednote podjetje ter se zavzema za poklicno in osebnostno rast.

 1. Izbor kadrov

Ko agencija za kadre priskrbi dovolj kandidatov, naredi seznam primernih kandidatov. Kandidati, katerih sposobnosti in znanje najbolj ustrezajo razpisanemu delovnemu mestu, so vabljeni na prvi razgovor. Pri prvih razgovorih je pomembno, da je izpraševalec izkušen, saj mora pravilno presoditi in ovrednotiti kandidatove veščine.

 1. Izdelava seznama najprimernejših kandidatov

Uvodni razgovori kadrovskim svetovalcem podajo dovolj informaciji, da prvotni seznam nekoliko oklestijo ter izdelajo seznam najprimernejših kandidatov, ki ga v vpogled preme naročnik. Agencija za kadre lahko v okviru selekcijskega postopka opravi še testiranja osebnosti ali testiranje sposobnosti kandidata. Psihološki profil in rezultati sposobnostnega testa pripomorejo pri določanju posameznikovega potenciala ter uspešnosti na razpisanem delovnem mestu.

 1. Organizacija zaposlitvenih razgovorov med kandidati in naročnikom

Agencija za kadre skrbno izbrane kandidate povabi na razgovor z naročnikom. Priložnost razgovora z naročnikom prejmejo kandidati katerih poslovni cilji in vizija se ujemajo s podjetjem ter katere odlikuje odlična sposobnost presoje v stresnih situacijah.

 1. Poizbirno obdobje

V poizbirnem obdobju naročnik izbere najustreznejšega kandidata, agencija za iskanje kadrov pa ureja vso potrebno dokumentacijo (zdravniški pregled, prijava v zavarovanje) ter vodi celoten zaposlitveni postopek. Takšno kadrovsko posredovanje omogoči podjetju, da prihrani čas, zniža stroške zaposlovanja ter se osredotoči na osnovno dejavnost, administracijo in iskanje idealnega kandidata pa prepusti agenciji.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close