Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve, Posel in gospodarstvo

Kaj je darilna pogodba, kdaj jo sklepamo in kakšen je davek?

Darilna pogodba

Darilna pogodba je ena izmed pogodb, ki služijo prenosu lastninske pravice na določeni stvari. Lastninska pravica se iz darovalca na obdarjenca pri darilni pogodbi prenese neodplačno. Poznamo več vrst darilnih pogodb, v grobem pa jih lahko razdelimo na darilne pogodbe za nepremičnine ter darilne pogodbe za premičnine, med katerimi je ena izmed najbolj pogostih darilna pogodba za avto.

Darilna pogodba

Tako kot na primer pri prodajni pogodbi, je tudi v primeru darilne pogodbe potrebno poravnati davek. Zakon o davku na dediščine in darila določa, da je davka oproščeno darilo, ki ga prejme darovalčev dedič prvega dednega reda, kamor sodijo potomci in zakonec oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda (to so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti). Vsi ostali obdarjenci morajo plačati davek glede na dedni red, ki je določen po progresivni lestvici, navedeni v 8. členu zakona na dediščine in darila.

Ali lahko pride do razveljavitve darilne pogodbe oziroma do njenega preklica?

Darilna pogodba se sicer lahko razveljavi, vendar zgolj iz razlogov, ki so strogo določeni s zakonom. Darovalec lahko prekliče pogodbo, če se znajde v stiski, zaradi katere je ogrožena njegova eksistenca. Premoženjska stiska ne sme le groziti, ampak mora obstajati oziroma mora biti takšna, da darovalec nima sredstev za preživljanje sebe oziroma oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati. Darovalec lahko darilno pogodbo prekliče tudi zaradi hude nehvaležnosti obdarjenca, prav tako pa lahko pogodbo prekliče, če se mu kasneje rodijo otroci.

Kakšno vlogo igra nujni delež pri darilni pogodbi?

Darilna pogodba je pogodba, ki se sklepa za časa življenja in kot taka nima ničesar opraviti z dednim pravom in nujnim deležem, vendar se pri tudi darilni pogodbi velikokrat pogovarjamo o nujnem deležu. Če je zapustnik z darilno pogodbo za časa življenja posameznikom namenil določena darila, posledično pa zapuščina ni zadosti velika, da bi pokrila vsaj nujne deleže, lahko nujni dediči darilno pogodbo izpodbijajo oziroma zahtevajo vračanje daril, ki jih je zapustnik poklonil za časa svojega življenja. Darila se vračajo v obratnem vrstnem redu kot so bila dana. Nujni dediči lahko zahtevajo vračilo darila, ki je bilo dano zakonitemu dediču, vračilo darila, danemu drugim osebam pa samo v primeru, da je bilo dano v zadnjem letu darovalčevega življenja.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close