Članki o temah, ki vas zanimajo.

Davki

Davek na nepremičnine pri kupoprodajni pogodbi – pravni nasvet

Nemalokrat slišimo za pojem „davek na nepremičnine“, vendar je ustavno sodišče Zakon o davku na nepremičnine v letu 2014 razveljavilo in sedaj davek na nepremičnine urejajo številni predpisi – od Zakona o davku na dediščine in darila pa vse do Zakona o davku na promet nepremičnin.

Plačilo davka ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino

Davek na nepremičnine je potrebno plačati ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino. Zavezanec za plačilo davka je tisti, ki nepremičnino prodaja. Omenjeni davek na nepremičnine se pravzaprav imenuje davek na promet nepremičnin in se plačuje po stopnji 2 % od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice.

Kot prenos nepremičnin v naši legislativi pojmujemo tudi:
– zamenjavo ene nepremičnine za drugo nepremičnino;
– finančni najem nepremičnine;
– prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
– prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
– prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.
Prodajalec mora po podpisu prodajne pogodbe za nepremičnino v 15 dneh vložiti napoved za odmero davka pri finančnem uradu. Po prejemu napovedi davčni organ zavezancu odmeri davek na promet nepremičnin – prej omenjena 2 % od vrednosti nepremičnine.

Kako je z dohodnino od dobička iz kapitala pri prodaji nepremičnine?

Ko je govora o nepremičninskem davku, je potrebno pomisliti tudi na dohodnino od dobička iz kapitala. Davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala predstavlja razliko med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja davka je najprej določena v višini 27,5 %, vendar se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva nepremičnine zmanjša. Po petih letih bo stopnja tako znašala 20 %, po desetih letih 15 %, po petnajstih letih 10 %. Po 20 letih imetništva nepremičnine pa nam tega davka ne bo več potrebno plačevati.

Zaradi davka na nepremičnine posamezniki pogosto poiščejo nasvet odvetnika

Če pa poiščemo pravni nasvet pri prodaji nepremičnine, nam bodo odvetniki znali povedati tudi, da je oseba, ki prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo, v kateri je imela stalno prebivališče in je v njem vsaj zadnja tri leta pred prodajo tudi dejansko bivala, samo zavezanec za davek na promet nepremičnin, ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close