Članki o temah, ki vas zanimajo.

Energetika, Gradnja in nepremičnine, Industrija

Fotovoltaika – fotovoltaična elektrarna odlična naložba

Fotovoltaika je v zadnjih letih v Sloveniji znova dobila zagon, saj vedno bolj narašča gradnja sončnih elektrarn za samooskrbo. To pomeni, da proizvajamo elektriko izključno za svoje potrebe, morebitnih presežkov pa ni mogoče prodajati distribuciji. Glavni princip sončne elektrarne je, da sončno energijo pretvori v električno, to pa naredi s pomočjo sončnih celic, ki so osnovni gradniki fotonapetostnih modulov.

Z vidika ekologije velja fotovoltaična elektrarna za čisto in okolju prijazno, saj ne povzroča nobenih emisij toplogrednih in drugih plinov. Sončna energija je, po vodni in vetrni energiji, tretji najpomembnejši vir obnovljive energije glede na zmogljivosti. Več kot 100 držav po svetu uporablja sončno energijo. Fotovoltaika je lahko nameščena na zemlji ali pa vgrajena na streho ali stene stavbe.

V sončni elektrarni se elektromagnetno valovanje Sonca pretvarja v enosmerni električni tok in napetost. Proces pretvorbe je popolnoma neslišen, varen, zanesljiv in okolju prijazen, poteka pa tudi ob difuzni sončni svetlobi. Fotovoltaika oziroma fotonapetostni sistemi lahko delujejo vrsto let in potrebujejo malo vzdrževanja ali posredovanja po njihovi začetni namestitvi, tako da so po začetnih investicijskih stroških, obratovalni stroški fotovoltaične elektrarne zelo nizki v primerjavi z obstoječimi tehnologijami za pridobivanje električne energije.

Kaj je fotovoltaika – fotovoltaični modul srce fotovoltaične elektrarne

Srce vsake sončne elektrarne oz. fotovoltaike (tudi za lastno uporabo) so fotonapetostni moduli, ki predstavljajo generator sončne elektrarne. Seveda pa so nujen del vsake sončne elektrarne tudi razsmerniki, pritrdilna konstrukcija, zaščite in priključno merilno mesto.

Fotovoltaična elektrarna je sestavljena iz dveh sklopov osnovnih elementov. Prvega predstavljajo fotonapetostni moduli, ki predstavljajo srce sončne elektrarne in imajo vlogo pretvarjanja elektromagnetnega valovanja sonca v enosmerni električni tok in napetost. Drugi sklop so elektroenergetski elementi, ki služijo uporabi proizvedene električne energije za posamezne namene. Mednje spadajo: razsmerniki, nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC in AC spojišča, regulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter ostali inštalacijski material.

Fotovoltaični modul je sestavljen iz zaporedno vezanih enakih sončnih celic. Glede na tipe vgrajenih sončnih celic je fotovoltaika (oz. moduli) lahko narejena iz kristalnih celic (polikristalni in monokristalni moduli) ali pa iz amorfnega silicija. Modul je sestavljen iz več zaporedno vezanih sončnih celic (med 36 do 72 kos/modul), katere se umestijo med površino kaljenega stekla in posebne EVA folije. Robovi takoimenovane sendvič konstrukcije se zatem zatesnijo z aluminijasto folijo, na hrbtno stran modula pa se montira priključno dozo. Vse skupaj se nato uokviri v aluminijast okvir.

Fotovoltaika praktično ne potrebuje vzdrževanja in delujejo izredno zanesljivo. Redno vzdrževanje, ki je potrebno, je enkrat letno čiščenje površine modulov v primeru večje zaprašenosti ali zamazanosti, v primeru samostojne postavitve fotovoltaike doma (za lastno uporabo) pa skrbimo, da okolico vzdržujemo in v primeru zaraščenosti očistimo.

Fotovoltaična elektrarna – postavitev zahteva premišljeno načrtovanje

Osnovni pogoj za postavitev fotovoltaike je osončena površina, na katero ne pada senca. Je pa mogoče veliko izzivov glede orientacije objekta, njegove lege in naklona strehe, mogoče rešiti z nosilci za module. Fotovoltaični paneli se po možnosti montirajo na sončno južno stran strehe ali drugam, če na južno ni mogoče, pod naklonskim kotom 32 stopinj. Pri odstopanju od optimalnega naklona na primer za 20 stopinj se učinkovitost zmanjša za približno pet odstotkov, z odstopanjem od južne smeri na vzhod ali zahod pa izgubimo najmanj 15 odstotkov. Zato naj bo odstopanje od južne smeri čim manjše. Višina sončnega sevanja je zelo odvisna od širše in ožje lokacije stavbe, veliko tudi od letnega časa in vremena. Poleti je sončno sevanje pod večjim kotom – okoli 64 stopinj, pozimi pa nizko – le pod 16 stopinjami. Računati je z manjšimi energijskimi odbitki, ki zahtevajo večjo površino sončnih celic in večjo streho, tudi na lokacijah z manjšim sončnim sevanjem. Navedene slabosti in zraven še nestalnost in odvisnost od klimatskih razmer je treba upoštevati pri načrtovanju. Dejstvo je, da je učinkovitost toliko večja, kolikor je sončno sevanje močnejše. V toplejših krajih je sončno sevanje bistveno močnejše, zato so rezultati tam veliko ugodnejši.

Fotovoltaika za lastno uporabo električno energijo najpogosteje uporablja pri ogrevanju sanitarne vode

Fotovoltaika za lastno uporabo, sestavljena le iz nekaj (dva do pet) modulov, proizvedeno električno energijo najpogosteje uporablja pri ogrevanju sanitarne vode. Količina proizvedene električne energije je dokaj nizka, poleg tega pa se vam še ni potrebno ukvarjati z raznimi dokumenti, ki pa jih morate urediti v kolikor želite proizvedeno energijo oddajati v omrežje.

Večje oziroma sončne elektrarne, kjer je fotovoltaika sestavljena iz večjega števila modulov, proizvedejo tudi precej večjo količino električne energije. V tem primeru se vam najbolj izplača urediti vso dokumentacijo in si s tem pridobiti pravico do oddajanja električne energije v omrežje.

Ta možnost vam bo zagotovo prinesla največji dobiček, saj je cena zelene energije, ki jo proizvede sončna elektrarna, tudi do trikrat večja od običajne električne energije. Torej, če bi proizvedeno energijo uporabljali v gospodinjstvu, bi bil dobiček trikrat manjši, kot če jo oddajate v omrežje.

Sončna energija je neomejena, čista in brezplačna. Z uporabo sončne energije se izkazujemo tudi kot okoljsko ozaveščena oseba. Vabljeni v podjetje Sol Navitas.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close