Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve, Posel in gospodarstvo

Gradbena pogodba – zamujanje s plačili, kaj zdaj?

odvetnik za gospodarsko pravo

Mlada družina kupi parcelo na obrobju srednje velikega mesta. Želijo si zgraditi hišo, se čimprej vseliti v novi dom. Imajo točno vizijo, kako naj bi hiša izgledala, iz katerih materialov naj bi bila narejena, kdaj naj bi bila dokončana. Zanjo so prihranili nekaj denarja, deloma pa bodo stroške krili tudi s pomočjo kredita. Jasno je, da hiše ne more zgraditi ena sama oseba.

Zakaj se je pred podpisom gradbene pogodbe smiselno obrniti na odvetnika?

Gradbena pogodba je pogodba s področja civilnega prava. Ureja jo Obligacijski zakonik (OZ). Zaradi svojih specifik je tesno povezana s področjem gospodarsko pravo. Gre za eno najkompleksnejših podjemnih pogodb (sicer pogodb civilnega prava), ki se od ostalih podjemnih pogodb v nekaterih delih razlikuje. Njene glavne značilnosti so: pisnost, obličnost, določila glede nujnih nepredvidenih del, oblikovanje cene, odgovornost izvajalca in projektanta, roki za notifikacijo napak, …

Odvetnik, ki se spozna na gospodarsko pravo in na civilno pravo, vam bo lahko pomagal pri sestavi ustrezne gradbene pogodbe. Pri pregledu se namreč nemalokrat ugotovi, da pogodbe ne vsebujejo vseh obveznih sestavin, ali pa vsebujejo določila, ki ne morejo učinkovati.

Dober odvetnik stranke opozori na najpogostejša tveganja, in sicer na možnost spreminjanja cen (OZ pozna tri možnosti določitve cene: »cena na enoto«, »skupaj dogovorjena cena«, klavzula »ključ v roke«); ter tudi možnost nepredvidenih del. Odvetnik lahko tudi hitro ugotovi, da glavni izvajalec, torej ponudnik, v gradbeni pogodbi naročnika ni pooblastil za neposredno plačilo podizvajalcev, oziroma jih v gradbeni pogodbi sploh ni navedel.

Ali lahko podizvajalec plačilo terja neposredno od naročnika?

Za neposredni zahtevek (actio directa), ki ga ima podizvajalec v razmerju do naročnika, odvetniki za gospodarsko pravo opozarjajo, da mora biti podanih več predpostavk:

  1. pripoznanje izvajalcev o obstoju podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
  2. podizvajalčeva terjatev do izvajalca mora biti dospela,
  3. izvajalčeva terjatev do naročnika mora biti dospela,
  4. obe terjatvi se morata nanašati na ista dela,
  5. podizvajalec mora zahtevati plačilo od naročnika.

Podizvajalec neposredni zahtevek lahko uveljavlja tako, da zahteva plačilo neposredno od naročnika.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close