Članki o temah, ki vas zanimajo.

Pravo

Gradbeno pravo – dober odvetnik pomaga pri pravnih postopkih v gradbeništvu

odvetnik

Gradbeno pravo zajema pravna pravila, ki urejajo razmerja med subjekti, ki se pojavljajo na področju gradenj. Navadno to zajema investitorje, izvajalce, podizvajalce, projektante in nadzornike v zvezi z gradbeništvom, gradnjo stavb, objektov, druge infrastrukture, njihovim vzdrževanjem, obnovo, sanacijo, dokončanjem gradnje, spremembami (poslovnega ali zasebnega) namena ter pridobivanjem ustrezne dokumentacije.

Gradbeni trojček je na področje gradbenega prava vnesel številne novosti, ki jih dober odvetnik za gradbeništvo pozna

Gradbeno pravo se je v letu 2018 s spremembo gradbene zakonodaje temeljito spremenilo. Leta 2018 je v Republiki Sloveniji namreč v veljavo stopil tako imenovan »gradbeni trojček«, ki je zajemal Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

V sklopu gradbenega trojčka največje spremembe v našo zakonodaja vnaša Gradbeni zakon. Med drugim je Gradbeni zakon spremenil številne definicije na področju gradbenega prava. Te definicije so tako za razumevanje materije kot tudi za delovanje subjektov na tem področju, izjemno pomembne. Gradbeni zakon jih je v večini dopolnil ter tako pomagal pri njihovem razumevanju.

Pomembna novost, ki se je v gradbenem pravu leta 2018 uveljavila in ki jo odvetniki za gradbene zadeve dobro poznajo, je bila možnost pridobitve predodločb. V skladu s to novostjo investitor za gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja vloži zahtevo za izdajo predodločbe.

Gradbeni zakon je v pravni red vnesel še nekaj sprememb, ki so za dobre odvetnike za gradbeništvo zelo pomembne:

  • pritožbo je prepoznal kot redno pravno sredstvo,
  • obnovo postopka pa kot izredno pravno sredstvo.

Zakon je v gradbeno pravo na novo uvedel še prijavo začetka gradnje in pogoje, ki morajo biti za to izpolnjeni.

Gradbeno pravo odvetnik

Z novelo Gradbenega zakonika bo v gradbenem pravu poenostavljenih še nekaj postopkov

Ne glede na to, da je Gradbeni zakon relativno »mlad« pa se že pripravlja njegova novela, s katero so odvetniki za gradbene zadeve do neke mere že seznanjeni. Novela zakona poenostavlja nekatere izmed postopkov, ki se odvijajo v gradbenem pravu. Vsekakor odvetniki za gradbene zadeve poznajo dejstvo, da se bo posodobil proces pridobivanja gradbenega dovoljenja. Omenjeni postopek bo z novelo zakona krajši – skrajšan bo na 30 dni. Poleg tega pa se bo lahko začel brez izkazanega lastništva, ki se ga izkaže pred izdajo gradbenega dovoljenja. To bo omogočilo vzporedno vodenje postopka. Investitorji bodo lahko pridobili vsa potrebna dokazila, če stranski udeleženci temu ne bodo nasprotovali.

Omeniti velja še, da se z uvedbo novele GZ-1 poenostavlja tudi postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše. Ko bo novela sprejeta bo namreč zadoščalo že, da bo nadzornik ugotovil, da je gradnja skladna z načrti, prav tako pa ne bo več zahteve po ovoju stavbe in fasade pred izdajo uporabnega dovoljenja.

Dober odvetnik za gradbeno pravo natančno pozna zakonodajo in sodno prakso s tega področja

Tudi odvetniki za gradbene zadeve lahko pri postopkih, ki se v gradbenem pravu odvijajo, pomagajo. Odvetniki za gradbene zadeve se redno ukvarjajo z zadevami v sklopu gradbenega prava, ki vključuje vodenje postopkov na podlagi gradbenih pogodb in z njimi povezanimi transakcijami. Strankam lahko dober odvetnik za gradbeništvo ponudi zaščito njenih interesov v fazi priprave gradbenih pogodb, pregleda, pogajanja, upravljanja ter svetovanja. Poleg tega bo dober odvetnik za gradbeništvo poskrbel tudi za vodenje pravdnih in upravnih postopkov v zvezi z gradbenim pravom, pa tudi za pravno pomoč v sporih, ki so povezani z gradbenimi posli.

Odvetnik za gradbene zadeve

Odvetnik za gradbene zadeve: celovita podpora v gradbenem sektorju

Odvetnik za gradbene zadeve bo svoji stranki zagotovil celovito pravno podporo v gradbenem sektorju. Odvetnik za gradbeništvo svetuje in pomaga pri pridobitvi vse potrebne dokumentacije za uspešno izvedbo projekta, lahko pa pomaga tudi pri pripravi enostavnih in kompleksnih gradbenih pogodb. Stranke bo odvetnik za gradbeništvo zastopal tako v času pogodbene faze pri sklepanju gradbenih poslov, pa vse do reševanja težav pri zaključkih gradbenih projektov.

Ali sta nepremičninsko in gradbeno pravo povezana?

Čeprav morda nepremičninsko in gradbeno pravo zvenita, kot da sta nekoliko povezana in na obeh področjih deluje odvetnik za gradbene zadeve, se področji pravzaprav precej razlikujeta.

Kot smo omenili že zgoraj je gradbeno pravo področje, ki ureja razmerja med subjekti, ki se pojavljajo na področju gradnje. Na drugi strani nepremičninsko pravo predstavlja celoto pravnih pravil in načel, ki določajo postopek in način prenosa lastninske pravice in drugih stvarnih in obligacijskih pravic pri nepremičnini iz ene osebe na drugo.

Vsekakor je pravna ureditev nepremičnin za večino zelo pomembna, saj ob tem hkrati govorimo tudi o eni izmed zadnjih »absolutnih« pravic, ki jih imamo zoper tretje osebe. Hkrati pa je nepremičninsko pravo neizpodbitno in zelo tesno povezano tudi z intimo našega doma. Običajno gre namreč za nepremičnino, v kateri živimo in v njej si želimo veliko mero zasebnosti in intime.

odvetnik za gradbeništvo

S katerimi vprašanji se soočajo odvetniki v nepremičninskem pravu?

Odvetniki v okviru nepremičninskega prava velikokrat obravnavajo vprašanja s področja lastninske pravice na nepremičnini. Poleg tega pa se v okviru nepremičninskega prava pojavljajo tudi dileme o problematiki priposestvovanja ali hipotek.

Nemalokrat pa odvetnik naleti tudi na vprašanja, ki so značilna predvsem za večstanovanjske stavbe. Gre za vprašanja, povezana s pravnim položajem rednega in izrednega upravljanja večstanovanjskih stavb, delitvijo stroškov in medsosedskimi odnosi.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close