Članki o temah, ki vas zanimajo.

Izobraževanje in svetovanje

Izobraževanja za vodenje podjetja, zaposlenih in delovnih projektov znotraj tima

Ciljno vodenje organizacije je pomembno iz vidika uresničevanja poslovnih ciljev. Pri vodenju podjetja je pomembno, da vodja jasno postavi in opredeli kratkoročne in dolgoročne cilje, ki so skladni tudi z vrednotami, vizijo in strategijo družbe. Metoda SMART predstavlja najbolj učinkovito orodje za postavljanje in uresničevanje poslovnih ciljev. V OK Consulting, družbi za transformacijski management in izobraževanje vodij, so pripravili delavnico za ciljno vodenje po SMART metodi. Ta metoda je uporabna tudi za vodenje projektov znotraj delovne ekipe, saj udeležence programa nauči, kako postavljanje ciljev vpliva na motivacijo članov skupine in kako razčleniti zastavljene cilje za najbolj učinkovite rezultate. Delavnica ciljnega vodenja vodstveni kader seznani tudi z DILTS-ovo piramido, ki jo je mogoče uporabiti pri ugotavljanju ovir na poti k uresničevanju ciljev. Strokovnjaki iz družbe OK Consulting pa nudijo poglobljena predavanja in treninge za vodje v šoli za sodobno vodenje in komunikacijo. Na voljo je več različnih programov in modulov, ki so namenjeni razvijanju veščin in kompetenc za uspešno vodenje podjetja.

Vodenje projektov z učinkovitim vpeljevanjem sprememb v delovno okolje

Šola za vodenje organizacije v ekspertnem programu nudi poglobljeno predavanje o učinkovitem upravljanju in vpeljevanju želenih sprememb, kar je še posebej pomembno pri vodenju projektov znotraj timskega dela. Vsako vodenje delovne ekipe zajema tudi vpeljevanje sprememb, saj organizacija lahko le na tak način raste in se razvija. Vodenje tima v tem delu lahko vodji povzroči nekaj preglavic, saj se v timu lahko pojavi določen odpor proti spremembam, pri čemer delavci spremembe jemljejo kot nezaželene in se z njimi težje soočajo. Udeleženci delavnice za vodenje projektov se zato naučijo, kako lahko sami vplivajo na hitrejše sprejemanje sprememb pri članih ekipe in kako naj poteka komunikacija ob vpeljevanju sprememb v delovnem okolju. Za uspešno vodenje podjetja in sodelavcev pri vpeljevanju sprememb pa je potrebno poznati tudi osnovne zakonitosti spreminjanja posameznika in skupine. Tako vodje na izobraževanju za sodobno vodenje pridobijo uvid tudi v različne čustvene odzive posameznika na spremembe. To daje tudi odgovor na to, zakaj je spremembe v nekaterih delovnih skupinah težje vpeljati.

Vodenje podjetja in oblikovanje inovativnih delovnih okolij

Delavnice za sodobno vodenje in komunikacijo v poslovnem okolju zajemajo tudi modul v ekspertnem programu, ki vodje uči o tem, kako oblikovati inovativna delovna okolja in delovna mesta.  Vedno bolj digitalizirane organizacije potrebujejo takšno vodenje, ki je usmerjeno k novim idejam in inovativnosti, zato da bi se organizacija razvijala na visoko konkurenčnem trgu. Inovativno in kreativno vodenje projektov vodi do konkurenčnih prednosti, povečevanja produktivnosti in do razvoja novih produktov ali storitev. Zato naj vodenje podjetja zagotavlja delovno okolje, ki spodbuja kreativnost in nove predloge s strani delavcev ter hkrati omogoča razvijanje različnih kompetenc, ki so potrebne za uspeh v digitaliziranem okolju. Ob vodenju projektov pri timskem delu je pomembno, da vodja oblikuje učinkovit sistem in kulturo predlaganja novih idej. Pri tem pa mora vodja zagotoviti tudi povratne informacije o prejetih predlogih, ki jih nato posreduje vsem delavcem v ekipi. Takšno vodenje tima omogoča hitrejši pretok informacij z zbiranjem kreativnih idej, ki vplivajo na dolgoročni razvoj timskega dela in samega produkta.

Motiviranje in vodenje zaposlenih

Motivirani in zavzeti delavci so tudi bolj produktivni, ustvarjalni in hitreje razvijajo svoje potenciale. V primeru, da se zaposleni ne zmorejo motivirati sami, jim mora pri tem pomagati vodja. V nadaljevalnem programu šole za sodobno vodenje se udeleženci naučijo, kako lahko kot vodje motivirajo svoje sodelavce in tudi sami sebe. Pri tem tudi spoznajo, da je za učinkovito vodenje zaposlenih dobro poznati karierna sidra delavcev, iz katerih izhaja tudi motivacija. Da bi bilo vodenje in motiviranje delavcev čim bolj uspešno, se je pri tem dobro poglobiti tudi v različne vrste psiholoških pogodb, ki jih zaposleni sklenejo z organizacijo. Tako je mogoče motiviranje in vodenje zaposlenih prilagoditi poznavanju psiholoških pogodb. Poznavanje motivacijskih orodij je pomembno tudi pri vodenju projektov znotraj delovne ekipe. V tem delu se udeleženci šole za sodobno vodenje podjetja naučijo o tem, kakšno vlogo ima pri motiviranju delavcev komunikacija v vodenju in kako postavljanje delovnih ciljev vpliva na motivacijo sodelavcev.

Vodenje tima z doseganjem sinergij pri timskem delu

V petem modulu nadaljevalnega programa OK Consulting šole za sodobno vodenje podjetja in komunikacijo se udeleženci pobliže spoznajo z veščinami timskega delovanja in načini, kako pri vodenju dosegati sinergije pri timskem delu. Dobro timsko delovanje zahteva vodenje projektov, kjer vodja poskrbi za ustvarjanje pogojev, ki omogočijo produktivno in kreativno timsko delo brez nesoglasij in konfliktov med člani ekipe. Uspešno vodenje delovne ekipe zajema tudi upoštevanje in poznavanje naravnih faz razvoja tima, pri čemer ima vsaka faza svoje značilnosti. Pri vodenju projektov znotraj delovne skupine je pomembno, da vodja prepozna in identificira različne timske vloge, kjer vsaka na svoj način doprinese k učinkovitosti in uspešnosti skupine. Timske vloge zajemajo tudi znanja, izkušnje, spretnosti in potenciale vsakega člana ekipe. Na izobraževanju za vodenje podjetja in učinkovito komunikacijo se vodje naučijo tudi tega, kako postavljati dolgoročne in kratkoročne delovne cilje in hkrati motivirati člane ekipe, zato da bodo visoko motivirani za dosego cilja.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close