Članki o temah, ki vas zanimajo.

Izobraževanje in svetovanje

Kadrovska agencija zagotavlja prilagodljive možnosti zaposlitve

Najem delavcev

Namen kadrovske agencije je proučiti strateške cilje podjetja in osnovati optimalen kader. Naša učinkovitost je v veliki meri odvisna od dolgoletnih izkušenj, znanja in v prilagoditvi načinom iskanja delavcev naročniku oziroma podjetju. V skladu z zahtevami delovnega mesta sestavimo zaposlitveni oglas in poskrbimo za njegovo objavo v medijih, ki so primerni posameznemu delovnemu mestu.

Proces iskanja se v kadrovski agenciji začne že z objavo prostega delovnega mesta in analizo najprimernejših kandidatov. Ti so povabljeni na izločevalni zaposlitveni razgovor, kjer se, kot že ime pove, naredi selekcija kandidatov na podlagi opravljenih analiz in poteka razgovora. Ožji izbor kandidatov, ki so primerni za delovno mesto,  opravi še drugi razgovor z vodilnimi v podjetju. Ključ za dolgoročni uspeh podjetja je, da delovno mesto zasede najprimernejši kandidat, ki bo poskrbel za rast in razvoj podjetja. Kadrovska agencija poskrbi za hiter izbor kakovostnega, motiviranega, strokovnega kadra in omogoča nemoten delovni proces naročnika.

Z zaposlitvijo za polovični delovni čas se izboljša učinkovitost kadra

V preteklosti je bila zaposlitev za polovični delovni čas priročna predvsem takrat, ko se je pripetilo, da se je v podjetju pojavila potreba po zaposlitvi z manjšim obsegom dela. Dandanes predstavlja takšna zaposlitev motivacijo delavcem in dober način, da podjetje izboljša učinkovitost kadra. Prav tako je vedno bolj pripravno dinamično in razmeram prilagodljivo zaposlovanje. Zaposlovanje za določen čas in polovični delovni čas omogočata spreminjanje pogojev dela, raznovrstnost dela in zmanjšujeta brezposelnost.

Najpogostejše oblike prilagodljivega zaposlovanja v kadrovski agenciji so zaposlitev za polovični delovni čas, zaposlitev za določen čas in najem delavcev. Polovični delovni čas največkrat traja 20 ur tedensko. Če se delodajalec in delavec dogovorita, lahko traja tudi manj ali več, saj zakoni ne določajo minimalnega delovnega časa, ki bi bil zahtevan za sklenitev delovnega razmerja. Pravice delavca, ki ima podpisano pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas, so enake, kot, če bi delal polni delovni čas.

Delavec, ki ima podpisano pogodbo mora spoštovati in vestno izpolnjevati obveznosti, ki jih ima do delodajalca. Pogodba o zaposlitvi za polovični delovni čas mu omogoča pravico do povračila stroškov prevoza in prehrane (če dela vsaj 20 ur tedensko), pravico do letnega dopusta, pravico do povračila stroškov na delovnem potovanju itd. Prav tako se mu priznava regres, delovna doba in odpravnina ob upokojitvi. Pokojninska doba, ki se prizna delavcu, je odvisna od ur dela na teden. Če delavec dela 20 ur na teden bo v enem letu imel priznanih 6 mescev delovne dobe, za 10 ur dela na teden, pa se mu bodo priznali le trije meseci.

Zaposlitev za določen čas

Zaposlitev za določen čas je prilagojena razmeram na trgu dela

Trg dela se hitro prilagaja razmeram dela, ki se vse bolj spreminjajo, kar se v veliki meri odraža tudi na zaposlovanju. Podjetja se soočajo z vse večjo konkurenco na trgu, zato je treba temu prilagoditi tudi delovno silo. Ste vedeli, da je zaposlitev za določen čas določena z zakonom? Zakon v 55. členu veli, da delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, za isto delo, katerih neprekinjeni čas je 2 leti.

Z zakonom so določene tudi izjeme med katere spadajo sezonsko delo, projektno organizirana dela, nadomeščanje odstotnega delavca, usposabljanje novega kadra, zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje, opravljanje javnih del, vpeljevanje novih programov in tehnologije, predajo dela ali začasno povečan obseg dela v podjetju. Te izjeme morajo biti navedene kot razlog na pogodbi, preden jo delavec podpiše. Po pogodbi delavec dela poln delovni čas, le pogodba je časovno omejena. To pomeni, da pogodba preneha veljati po preteku časovnega roka, ki je bil določen ob podpisu pogodbe. Po izteku pogodbe lahko delodajalec delavca ponovno zaposli preko pogodbe o zaposlitvi za določen čas, vendar ne na isto delovno mesto.

Izjema za podaljšanje pogodbe so tudi projektna dela, ki trajajo več kot 2 leti. Delo, ki se šteje, kot projektno je določeno s kolektivno pogodbo. Zaposlovanje za določen čas s strani kadrovske agencije predstavlja fleksibilno rešitev za mnogo podjetji, saj na ta način prilagajajo delovno silo glede na proizvodnjo in povpraševanje. V kadrovski agenciji pri tem zagotovimo, da se naročniku zmanjšajo stroški, povezani z zaposlitvijo delavca in iskanjem kadra.

Najem delavcev – Najbolj dinamična oblika zaposlovanja

Kadrovska agencija ima pri zaposlitvi delavca lahko izključno le iskalno in selektivno vlogo, ali pa delavca zaposli in ga napoti na delo k naročniku storitev. Najem delavcev predstavlja najbolj prilagodljivo in dinamično obliko zaposlovanja, saj gre za razmerje med kadrovsko agencijo, naročnikom in delavcem. Namen takšnega zaposlovanja je zmanjševanje nespremenljivih stroškov podjetja in nemoteno delovanje v konkurenčnih pogojih.

Začasni najem delavcev je deljen na plačilo po efektivni uri dela in na plačilo po dejanskih stroških delavca. Pri najemu s plačilom po efektivni uri dela so delavci v delovnem razmerju s kadrovsko agencijo in delajo pri naročniku, ki plača le opravljene delovne ure. Pri najemu s plačilom po dejanskih stroških delavca je delavec v rednem razmerju s kadrovsko agencijo, naročnik pa plača provizijo in dejanske stroške zaposlenega. Takšno zaposlovanje je smiselno, ko se poveča obseg dela, pri strateških odločitvah naročnika, pri doseganju večje konkurenčnosti in pri zamenjavi daj časa odsotne osebe.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close