Članki o temah, ki vas zanimajo.

Izobraževanje in svetovanje

Kaj je dodatna kvalifikacija in čemu je namenjena?

Velikokrat slišimo, da je nekdo pridobil dodatno kvalifikacijo, vendar nismo prepričani, kaj to sploh je in čemu je namenjena. Dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju, vezana pa je na potrebe trga dela. Gre za vrsto kvalifikacije, ki omogoča pridobitev javne listine – Potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, zato pomeni doprinos tako za posameznika – imetnika javne listine o dodatni kvalifikaciji kot tudi za podjetja – izvajalca izobraževalnih programov za pridobitev javne listine.

V Republiki Sloveniji dodatne poklicne kvalifikacije ureja Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij oz. na kratko ZSOK. Na njegovi podlagi in na podlagi sklepa Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij. Med njimi najdemo naslednje dodatne kvalifikacije:

  • »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«,
  • »strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva«,
  • »strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC« ter
  • »strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji«.

S tem je Uradni list Republike Slovenije d.o.o. kot predlagatelj postal tudi prvi izvajalec vseh zgoraj naštetih dodatnih kvalifikacij.

Spletni seminarji za pridobitev dodatne kvalifikacije v Uradnem listu

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo, kako zelo pomembno je dodatno izobraževanje, zato smo pri nas poskrbeli tudi za spletne seminarje oz. webinarje, s pomočjo katerih lahko posamezniki enostavno in hitro dostopajo do snovi, ki jo za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije potrebujejo. Spletna izobraževanja so zanimiva, strokovnjaki, ki na webinarjih predavajo pa snov podajo na razumljiv in praktično prikazan način. Seveda so predavatelji za vsa vprašanja na voljo tudi, če se izobraževanje izvaja preko spleta. Poleg spletnih predavanj pa pri nas izvajamo preko spleta tudi pisne dele izpitov, ki jih mora kandidat opraviti za pridobitev dodatne kvalifikacije, ustni deli pa potekajo na lokaciji.

Kaj sta SOK in EOK in kako so dodatne kvalifikacije povezane na evropski ravni?

Dodatne kvalifikacije so pri nas naštete in opisane v že zgoraj omenjenem Slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki ga na kratko imenujemo tudi SOK. Gre za enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU, njegovi temeljni cilji pa so:

  • podpreti vseživljenjsko učenje;
  • povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter
  • izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo.

SOK je javno dostopen in tako omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije vsem posameznikom, ki jih pridobitev dodatne kvalifikacije zanima. Govorimo torej o izobrazbi in nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji po javno veljavnih izobraževalnih/študijskih programih in katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti. S tem se dosega ali vsaj povečuje transparentnost sistema kvalifikacij v Republiki Sloveniji, to pa seveda koristi različnim uporabnikom, ki bi si dodatno kvalifikacijo želeli pridobiti ali pa so morda celo že v procesu njenega pridobivanja.

Opisi kvalifikacij so v SOK usklajeni tudi s predlaganimi parametri opisa kvalifikacij v portalu Evropskega ogrodja kvalifikacij, ki ga na kratko imenujemo EOK, s katerim je register kvalifikacij SOK povezan. Preko obeh registrov so opisi posameznih slovenskih kvalifikacij dostopni uporabnikom vseh držav EU, prav tako pa so opisi posameznih kvalifikacij iz različnih evropskih držav dostopni slovenskim državljanom. Na ta način je olajšana primerljivost slovenskih kvalifikacij s kvalifikacijami drugih evropskih držav.

Za nacionalno koordinacijsko točko EOK je bil v Sloveniji imenovan Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), ki se pri svojem delu smiselno povezuje z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

SOK se na nek način dopolnjuje z Evropskim ogrodjem kvalifikacij. Gre za skupno referenčno orodje, ki na evropski ravni povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. Ima dva glavna cilja: spodbujati mobilnost državljanov med državami in omogočati vseživljenjsko učenje.

Dodatna poklicna kvalifikacija omogoča hitrejši razvoj kariere posameznika

Z dodatno kvalifikacijo si bo posameznik predvsem razširil znanje in ga poglobil, vse to pa mu bo omogočilo hitrejši in kvalitetnejši razvoj njegove kariere. Za pridobitev dodatne kvalifikacije se mora posameznik udeležiti predavanj in vaj, kasneje pa mora uspešno opraviti tudi pisni in ustni izpit. Predavanja in vaje so zastavljena zelo praktično, na njih pa zmeraj spregovorimo tudi o trenutnih izzivih, ki se pojavljajo na izbranem področju, kandidati pa so po obisku predavanj in vaj dobro pripravljeni na izpit. Kandidati z uspešno opravljenim izpitom (ustnim in pisnim), ki ga določa posamezna kvalifikacija, pridobijo potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije, ki se izdaja v slovenskem jeziku ter v slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici (Pravilnik o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije (Uradni list RS, št. 28/16).

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close