Članki o temah, ki vas zanimajo.

Druga izobraževanja

Kaj je javno naročanje in v katerem zakonu je urejeno?

Javno naročanje po definiciji predstavlja skupke dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani vsi neposredni pa tudi vsi posredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov, na drugi strani pa so lahko ponudniki javnih naročil vse pravne, pa tudi fizične osebe, ki ponujajo iskano storitev oziroma produkt. Pri tem je potrebno poudariti, da živimo v Evropski Uniji, kjer je veliko pozornosti usmerjene v prost pretok kapitala, storitev in ljudi. Prav zato naročniki v postopku javnega naročanja ne smejo favorizirati domačih ponudnikov, pač pa morajo enake možnosti ponuditi tudi ponudnikom, ki prihajajo iz držav članic Evropske Unije.

Pri nas postopke javnega naročanja ureja Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki vsebuje vsa določila o različnih vrstah postopkov javnega naročanja, ki se ga morajo subjekti držati. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so:

  • gospodarna poraba javnih sredstev,
  • enakopravnost ponudnikov,
  • transparentnost postopka oddaje javnih naročil ter
  • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Skladno s temi načeli se morajo voditi vsa javna naročila.

Interes vsakega gospodarstvenika je čim bolj gospodarna nabava blaga, storitev oz. gradnje, zato je v navadi, da naročnik v sklopu javnega naročanja pridobi več različnih ponudb različnih ponudnikov in izmed njih izbere najbolj ugodno, sicer pa sam Zakon o javnem naročanju ne predpisuje števila ponudb, ki jih mora naročnik pridobiti, preden se odloči za nakup.

Javno naročanje je zelo pomembna sfera prava Evropske unije in tudi Slovenije

Javno naročanje predstavlja izjemno pomembno področje, saj javna naročila v Evropski Uniji predstavljajo približno 12 odstotkov bruto družbenega produkta, Slovenija pa za tem odstotkom sploh ne zaostaja.

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

Ker se v Uradnem listu zavedamo, kako zelo pomembno je področje javnega naročanja smo za vse zainteresirane kandidate pripravili možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja. Pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije je koristna za vse, ki so s področjem javnega naročanja vsakodnevno v stiku, pa tudi tistim, ki se bodo na svoji karierni poti z javnim naročanjem večkrat srečevali. V sklopu pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije se bodo kandidati udeležili predavanj in vaj, na koncu pa bodo pristopili še k izpitu. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil naziv »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji”, dodatna poklicna kvalifikacija pa mu bo pomagal k še hitrejšemu in uspešnejšemu razvoju njegove kariere.

 

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close