Članki o temah, ki vas zanimajo.

Posel in gospodarstvo

Kaj je koncesija, kdo je koncesionar in kdo koncedent?

Odpoved delovnega razmerja

V življenju velikokrat slišimo izraze kot so koncesijska pogodba in odvzem koncesije ter druge pojme, povezane s koncesijami. Da bi razumeli, kaj ti pojmi pravzaprav pomenijo, moramo najprej razumeti sam pojem koncesije in koncesijske pogodbe. Ko govorimo o koncesiji govorimo o obliki zasebnega izvajanja javne službe. Koncesija pomeni posebno dovoljenje in pooblastilo, ki ga da država ali lokalna samoupravna skupnost osebi zasebnega prava za izvajanje neke javne službe. Gre za pogodbeni način zagotavljanja gospodarske javne službe, pri čemer ne nastane nobena pravnoorganizacijska oblika. Koncesijska pogodba pa je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe, pri čemer je koncedent tisti, ki koncesijo podaja, koncesionar pa je pravna oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.

To javno zasebno partnerstvo je podrobneje opisano in opredeljeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu. Gre za krovni predpis o povezovanju javno-zasebnih partnerstev in med drugim ureja postopek izbire zasebnih partnerjev, določa ukrepe za pospešitev zasebnih vlaganj v javne projekte, ureja možne oblike povezovanja, poleg tega pa še nekatera vsebinska vprašanja.

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) s komentarjem

V založbi Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. smo se odločili še za izdajo Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) s komentarjem. Bralcem bo omenjena knjiga v veliko pomoč, saj vsebuje praktične opise in poudarke, napotuje na evropski pravni red in sodno prakso, poleg tega pa izpostavlja tudi nekatera tveganja, ki so jim posamezni instituti in na splošno vsebinsko kompleksni postopki podelitve koncesij izpostavljeni.

Urednica knjige je Milena Basta Trtnik, ki je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva ter poslovanja subjektov javnega prava. Javnemu in zasebnemu sektorju urednica nudi svetovanje z omenjenih področij. K pisanju komentarja je povabila tudi številne druge strokovnjake s tega področja:

  • Aleksija Mužino, nekdanjega predsednika Državne revizijske komisije, ki je že leta 2003 doktoriral s področja podeljevanja koncesij,
  • Vido Kostanjevec, nekdanjo članico Državne revizijske komisije in svetovalko predsednika Državne revizijske komisije, ki je aktivno sodelovala pri pripravi ZNKP,
  • Mateja Čepeljnika, ki je s sodelavci na pristojnem ministrstvu pripravil osnutek ZNKP,
  • Branka Kašnika, ki je na svoji poklicni poti izvedel več podelitev koncesij ter
  • Petro Čas, predsednico Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu in specialistko na področju prava prekrškov.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close