Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve, Posel in gospodarstvo

Kaj je najemna pogodba?

Najemna pogodba

Najemne pogodbe se sklepajo ves čas. Gre za pogodbo, kjer lastnik nepremičnine ali premičnine prepusti to stvar v uporabo najemniku, najemnik pa se mu v zameno zaveže plačevati najemnino, ki se navadno plačuje v rednih obrokih. Najpogosteje seveda slišimo za najemno pogodbo za stanovanje, vendar ni nič manj pogosta tudi najemna pogodba za poslovni prostor, nekoliko redkeje pa se sklepa najemna pogodba za zemljišče. Predvsem v zahodnem svetu je že kar dobro uveljavljen način nakupa nepremičnine po sistemu “najprej najemi in pozneje odkupi” (angl. rent to buy). Znesek že plačane najemnine se po dogovorjenem večletnem obdobju najema odšteje od prodajne cene nepremičnine, nepremičnina pa po plačilu preostanka dogovorjene cene preide v trajno last nekdanjega najemnika, ki s tem postane lastnik nepremičnine. Na zrelih nepremičninskih trgih tako za prodajalce kot tudi kupce takšen način pomeni povsem običajen kupoprodajni posel, v Republiki Sloveniji pa je sicer najemna pogodba z možnostjo odkupa bolj pogosta, ni pa še popolnoma zaživela.

Najemna pogodba za stanovanje naj bo sklenjena v pisni obliki

Ko sklepamo najemno pogodbo – pa naj gre za najemno pogodbo za stanovanje ali pa za poslovni prostor, moramo biti pozorni na to, da v njej jasno opredelimo način plačila najemnine in način plačevanja stroškov. Glavna obveznost najemnika je poleg rednega vzdrževanja stanovanja ali poslovnih prostorov plačilo najemnine. Najemodajalec pa je zavezan najemniku prepustiti stanovanje ali poslovni prostor v rabo, obenem pa skrbeti za vzdrževanje prostorov, ki ni posledica redne rabe. Najemna pogodba naj bo sklenjena v pisni obliki, poleg tega pa v njej določimo tudi vse omejitve, ki bi jih najemnik pri uporabi nepremičnine morda imel. Če v pogodbi način rabe nepremičnine ni natančno določen, velja načelo, da lahko najemnik nepremičnino uporablja tako, kot bi jo uporabljal najemodajalec. Nekateri lastniki nepremičnin pri najemni pogodbi za stanovanje tako v pogodbo uvedejo klavzulo o prepovedi hišnih ljubljenčkov v stanovanju, nekateri pa najemniku prepovedo kajenje v najetem stanovanju.

Najemna pogodba

Pri sklepanju najemnih pogodb se priporoča tudi natančen popis inventarja

Vsekakor je zaželeno, da v najemni pogodbi opredelimo tudi ves inventar, ki se v nepremičnini nahaja. S tem se bomo izognili nekaterim zapletom po tem, ko bo najemno razmerje prenehalo. Velikokrat se namreč zgodi, da najemodajalec trdi, da je predmet v nepremičnini uničen oziroma poškodovan, na drugi strani pa najemnik trdi, da je tak predmet prevzel s podpisom najemne pogodbe. Če inventar v prostoru ni natančno naštet in opisan, je takšne spore nekoliko težje reševati.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close