Članki o temah, ki vas zanimajo.

Pravo

Kaj je odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov?

odpoved delovnega razmerja

Odpoved delovnega razmerja je standarden institut, ki ga najdemo na področju delovnega prava. Gre za to, da ena izmed strank delovnega razmerja (delavec ali delodajalec) prekine prej sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Odpoved je lahko redna ali izredna, do obeh tipov odpovedi pa imata pravico obe stranki razmerja. Kljub vsemu pa v slovenski zakonodaji ločimo različne razloge, ki jih lahko podajata delavec in delodajalec – odpoved iz poslovnih razlogov je le eden izmed njih in je opisan v nadaljevanju.

Odpoved iz poslovnih razlogov velja za reden odpovedni razlog

Odpoved iz poslovnih razlogov lahko poda le delodajalec. Gre za enega od rednih razlogov prenehanja pogodbe o zaposlitvi na strani delodajalca. Poleg tega med redne razloge za odpoved pogodbe štejemo tudi razlog nesposobnosti in krivdni razlog.

 

odpoved delovnega razmerjaO poslovnem razlogu velikokrat govorimo tudi kot o odpovedi delovnega razmerja zaradi tehnološkega viška. V obeh primerih gre namreč za odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi tega, ker se delodajalec znajde v situaciji, ko delavca več ne potrebuje, pa naj si gre za organizacijske, tehnološke, strukturne ali podobne okoliščine. Pri tem se je potrebno zavedati, da dokazno breme tukaj leži na delodajalcu, poleg tega pa je potrebno omeniti, da delodajalec vsaj 6 mesecev po odpovedi iz poslovnih razlogov na isto delovno mesto ali na delovno mesto z istimi nalogami, ne sme zaposliti druge osebe.

Kakšna je odpravnina pri odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov?

Vsekakor pa delavcu, ki je bil odpuščen kot tehnološki višek pripada odpravnina. Osnova za izračun odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi je povprečna mesečna plača, ki jo delavec prejme ali bi jo prejel, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo delovnega razmerja. Delavcu pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot 1 leto in manj kot 10 let,
  • ¼ osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot 10 let in manj kot 20 let,
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

 

Kakšen je odpovedni rok v primeru odpovedi pogodbe zaradi tehnološkega viška?

Nikakor pa ne smemo pozabiti na odpovedni rok pri tehnološkem višku, ki mora biti zmeraj upoštevan, razen če se stranki ob odpovedi sporazumno dogovorita drugače. Odpovedni rok je institut, ki je zakonsko določen in služi obema strankama pogodbe. Delodajalcu, da lahko najde novega zaposlenega, delavcu pa, da lahko najde novo zaposlitev. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po vročitvi odpovedi. Po izteku odpovednega roka se pogodbeno razmerje med strankama prekine. V primeru, ko gre za odpovedni rok zaradi odpovedi iz tehnoloških razlogov je odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve delavca pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega do dveh let zaposlitve delavca pri delodajalcu 30 dni,
  • od dveh let zaposlitve delavca pri delodajalcu se odpovedni rok za vsako leto poveča za dva dni vendar v skupni dolžini ne more presegati 60 dni.

 

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close