nasveti za vas

Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve

Kaj je predmet gospodarskega prava?

Pravno svetovanje delovno pravo

Področje gospodarskega prava (ali prava gospodarskih družb, kot ga imenujejo nekateri) je relativno široko območje, ki zajema različne postopke, zaradi svoje širine pa velja tudi za relativno zahtevno pravno področje. Prav zato mora biti odvetnik, ki se ukvarja z gospodarskim pravom, dojemljiv za najrazličnejše spremembe, ki se na tem področju dogajajo, mora pa znati tudi interdisciplinarno povezovati področja med seboj.

Med drugim med postopke gospodarskega prava uvrščamo tudi ustanovitev gospodarske družbe, statusno preoblikovanje, stečajno in likvidacijsko pravo pa tudi pravo organizacijskih oblik, kot so na primer s.p., d.d., k.d., k.d.d. ali d.o.o. Nasplošno lahko rečemo, da se gospodarsko pravo ukvarja predvsem s pravnimi normami in institucijami, ki se nanašajo ali so povezane z gospodarskim sistemom kot celoto, zlasti organizacijo in nastopanjem gospodarskih subjektov na trgu. Temeljni zakon, ki ga na področju gospodarskega prava uporabljamo je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), dopolnjujemo pa ga s številnimi drugimi zakoni in podzakonskimi akti.

Gospodarsko pravo zajema tudi pravo pogodb, ki se sklepajo med gospodarskimi subjekti

Ko govorimo o gospodarskem pravu pa nikakor ne smemo prezreti gospodarskih pogodb. Gospodarske pogodbe so pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski subjekti. Za gospodarske subjekte se štejejo gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samostojni podjetniki posamezniki. Za omenjene pogodbe veljajo nekoliko drugačni predpisi, kot to velja za pogodbe, sklenjene med fizičnimi osebami, zato velja biti pri njihovem sklepanju še toliko bolj pozoren.

Med gospodarsko pravo pa sodi tudi pravo intelektualne lastnine, pravo varstva konkurence in seveda tudi pravo vrednostnih papirjev.

V naši odvetniški pisarni ponujamo tudi storitve s področja gospodarskega prava

V naši odvetniški pisarni, poleg storitev z drugih pravnih področij, ponujamo tudi storitve s področja prava gospodarskih družb. Naš primarni interes je zaščititi pravice naših strank in tako zagotoviti čim bolj učinkovito delovanje njihovega podjetja. Pravne nasvete ponujamo tako v primeru ustanovitve gospodarske družbe, statusnega preoblikovanja, likvidacije ali stečaja, pa tudi v primeru potrebe po nasvetu iz sfere gospodarskih pogodb. Pravno svetovanje s področja gospodarskega prava obsegajo vse vidike, načine in tehnike, ki jih gospodarsko statusno pravo izrecno ali implicitno dopušča ali dovoljuje. S strankami na vseh področjih predano in tesno sodelujemo ter jim pomagamo razvijati pravne rešitve, ki zagotavljajo učinkovitost delovanja njihovega podjetja in doseganje zadanih ciljev ter hkrati zaščitijo njihovo donosnost in sposobnost preživetja.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close