Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve

Kaj je predmet gospodarskega prava?

Pravno svetovanje delovno pravo

Področje gospodarskega prava (ali prava gospodarskih družb, kot ga imenujejo nekateri) je relativno široko območje, ki zajema različne postopke, zaradi svoje širine pa velja tudi za relativno zahtevno pravno področje. Prav zato mora biti odvetnik, ki se ukvarja z gospodarskim pravom, dojemljiv za najrazličnejše spremembe, ki se na tem področju dogajajo, mora pa znati tudi interdisciplinarno povezovati področja med seboj.

Med drugim med postopke gospodarskega prava uvrščamo tudi ustanovitev gospodarske družbe, statusno preoblikovanje, stečajno in likvidacijsko pravo pa tudi pravo organizacijskih oblik, kot so na primer s.p., d.d., k.d., k.d.d. ali d.o.o. Vsak, ki se poda na samostojno podjetniško pot, se vpraša, katero obliko gospodarske družbe je najprimerneje ustanoviti. Podjetniška pot se za veliko ljudi začne z ustanovitvijo s.p. Oblika podjetja poznana kot samostojni podjetnik, je velikokrat najprimernejša za začetek podjetniške kariere, predvsem zato, ker ni začetnega kapitala. Velikokrat se posamezniki določijo tudi za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Gre za pravno osebo, ki samostojni nosilec pravic in obveznosti v pravnem prometu. Za vse prevzete obveznosti odgovarja le do višine lastnega premoženja. Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo sestavljajo osnovni vložki družbenikov, na podlagi katerih slednji pridobijo z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih.

Na splošno lahko rečemo, da se gospodarsko pravo ukvarja predvsem s pravnimi normami in institucijami, ki se nanašajo ali so povezane z gospodarskim sistemom kot celoto, zlasti organizacijo in nastopanjem gospodarskih subjektov na trgu. Temeljni zakon, ki ga na področju gospodarskega prava uporabljamo je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), dopolnjujemo pa ga s številnimi drugimi zakoni in podzakonskimi akti.

Gospodarsko pravo zajema tudi pravo pogodb, ki se sklepajo med gospodarskimi subjekti

Ko govorimo o gospodarskem pravu , se ne smemo omejiti zgolj na statusno gospodarsko pravo. Gospodarsko pravo zajema tudi različne gospodarske pogodbe. Gospodarske pogodbe so pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski subjekti. Za gospodarske subjekte se štejejo gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samostojni podjetniki posamezniki. Za omenjene pogodbe veljajo nekoliko drugačni predpisi, kot to velja za pogodbe, sklenjene med fizičnimi osebami, zato velja biti pri njihovem sklepanju še toliko bolj pozoren.

Med gospodarsko pravo pa sodi tudi pravo intelektualne lastnine, pravo varstva konkurence in seveda tudi pravo vrednostnih papirjev.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close