Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve, Posel in gospodarstvo

Kaj ureja delovno pravo ?

Delovno pravo

Delovno pravo ureja pravna razmerja med delavci in delodajalci. Korekten odnos med delavcem in delodajalcem je izjemno pomemben, saj predstavlja temelj dobrega počutja delavca v podjetju, ki bo tako produktivnejše. Delavec, ki je z delom v podjetju zadovoljen in je podjetju lojalen, doprinaša k še boljšemu delovanju podjetja.

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena med delavcem in delodajalcem predstavlja temelj delovnega razmerja. Pogodba o zaposlitvi je pogodba, s katero se sklene delovno razmerje. Zakon o delovnih razmerjih določa, da se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas. V izjemnih, zakonsko določenih primerih se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas (v večini primerov se pogodba za določen čas lahko sklene za obdobje največ dveh let). V kolikor v pogodbi čas trajanja zaposlitve ni določen, se domneva, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas (varstvo delavca). Pogodba o zaposlitvi se mora po zakonu skleniti v pisni obliki. Vendar pa pisna oblika ni pogoj za obstoj in veljavnost pogodbe, saj je enako veljavna tudi pogodba, ki se sklene ustno ali kako drugače, je pa delodajalec, ki delavcu ne izroči pisne pogodbe, v prekršku.

Delodajalec mora po tem, ko je pogodba o zaposlitvi sklenjena, po določilih našega delovnega prava delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti pred začetkom dela oziroma najkasneje na dan začetka dela, delavcu pa mora predložiti fotokopijo te prijave.

Kako se rešujejo spori v delovnem pravu?

Tudi na področju delovnega prava lahko v razmerju med delavcem in delodajalcem pride do spora. Odvetniki za delovno pravo se najpogosteje srečujejo s spori, ki izvirajo iz sklenitve, obstoja, trajanja in prenehanja delovnega razmerja. Na odvetnika za delovno pravo se delavci obrnejo tudi v primerih, ko pride do kršenja pravic delavca (npr. mobing, zamujanje s plačili plač, onemogočanja pravic do izrabe odmora za malico, …). Zgodi pa se tudi, da odvetnik za delovno pravo za delodajalca vloži tožbo zoper  delavca – zaradi hujših kršitev, oziroma neizpolnjevanja obveznosti po pogodbi o zaposlitvi (npr. da delavca dlje časa neopravičeno ni na delo, da delodajalcu povzroča škodo, ker pri svojem delu ni dovolj skrben, ker delodajalcu kaj odtuji ali pokvari, ipd.). Dokaj pogosti so tudi spori, ki izvirajo iz poškodb na delu, oziroma delovnih nezgod (odškodninski spori). Včasih do spora pride tudi še pred samo sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, npr. kadar določen kandidat ni izbran v postopku prijave na delovno mesto, ali pa meni, da je pri izbirnem postopku prišlo do diskriminacije (npr. da delodajalec ni želel zaposliti delavke zaradi možnosti zanositve v bližnjem obdobju).

V delovnih sporih se je zlasti v primeru, da bi želeli delovno razmerje ohraniti, smiselno odločiti tudi za poskus sporazumnega reševanja spora. To lahko storimo s pomočjo odvetnika za delovno pravo, ki nam lahko svetuje tudi postopek mediacije.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close