Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve, Posel in gospodarstvo

Kaj vse zajema družinsko pravo pri nas?

Družinsko pravo

Družinsko pravo ureja družinska razmerja posameznika. Sem štejemo predvsem položaj otrok, položaj zakonca in zunajzakonskega partnerja, zunajzakonskih otrok ter tudi dolžnost vzgoje, skrbi za otroka, starševsko skrb (prej: roditeljsko pravico), skrbništvo, rejništvo, posvojitev, ločitve oziroma razveze zakonskih zvez in podobno.

Družinski zakonik v primeru razveze zakonske zveze prinaša nekaj novosti

Odvetniki za družinsko pravo svojo pravno pomoč nudijo na številnih področjih. V veliki večini primerov stranke zastopajo v primeru razveze zakonske zveze. Razveza se lahko v našem pravu zgodi kot sporazumna razveza ali pa kot razveza na tožbo. Pri sporazumni ločitvi sta se zakonca o ločitvi sporazumela, poleg tega pa sta se sporazumela tudi o delitvi skupnega premoženja ter o skrbništvu nad morebitnimi otroci in o preživnini, če jo je eden izmed zakoncev zahteval. Omeniti velja še, da nov Družinski zakonik dopušča možnost, da zakonca sporazumno prenehanje zakonske zveze uredita kar pred notarjem, če nimata skupnih otrok, mlajših od 18 let. V primeru ločitve so največkrat zaplete že pri delitvi skupnega premoženja, zato je dobro, da v primeru razveze zakonske zveze odvetnik za ločitve sodeluje že od samega začetka postopka, saj bo interes stranke tako najbolj učinkovito zaščiten. Skupno premoženje zakoncev predstavljajo vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja. Skupno premoženje pripada obema zakoncema in se v primeru ločitve načeloma deli na polovico, lahko pa vsak zakonec dokazuje, da mu na skupnem premoženju pripada delež, ki je višji od polovice. V sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, sodišče upošteva vse okoliščine primera, zlasti dohodke vsakega od zakoncev, pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje gospodinjskih del, skrb za dom in družino, za ohranitev premoženja ter vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravljanju, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.

Družinsko pravo zajema tudi preživnine, skrbništva in stike z otroci

Odvetniki za družinsko pravo se v primeru razveze velikokrat ukvarjajo tudi s preživninami, skrbništvi nad skupnimi otroci ter stiki, ki jih bo skupni otrok imel s staršem, s katerim ne živi. Odvetniki tako pomagajo sodno urejati tudi družinska razmerja otrok do staršev in staršev do otrok v primeru, da se starša oziroma skrbnika sporečeta, ločita oz. razvežeta, ali da razpade zunajzakonska skupnost.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close