Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve, Posel in gospodarstvo

Kako je predporočna pogodba spremenila družinsko pravo?

Predporočna pogodba

S tem, ko je začel 15. 4. 2019 veljati novi Družinski zakonik, si je tudi na področje našega družinskega prava pot utrla predporočna pogodba, ki jo nemalo ljudi enači z izrazom ”prenup”, ki izhaja iz common law, vendar to enačenje ni povsem ustrezno. Najpomembnejša razlika je ta, ni potrebno, da partnerja te skleneta neposredno pred poroko, pač pa jo lahko skleneta kadarkoli v času trajanja njunega razmerja. Poimenovanje ”predporočna pogodba” morda ni povsem ustrezno in bi jo bilo verjetno bolje imenovati ženitna pogodba.

S predporočno pogodbo se partnerja navadno dogovorita o tem kako bosta razdelila premoženje v primeru razveze zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti, kar v primeru razveze ponavadi predstavlja najbolj pereče vprašanje. Če se partnerja o omenjenem vprašanju ne dogovorita bomo v primeru razveze upoštevali določila zakona. Kot smo vajeni in kot to določa tudi novi Družinski zakonik, je za skupno premoženje zakoncev med zakoncema najbolj pogost režim premoženjske skupnosti, za posebno premoženje vsakega od zakoncev pa režim ločenega premoženja. Skupno premoženje zakoncev predstavljajo vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze oziroma življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja. Skupno premoženje se po zakonu v primeru razveze zakonske zveze deli na polovico, lahko pa zakonca dokazujeta, da jima pripada večji delež. Upoštevati pa moramo, da se v tem primeru ne upošteva zgolj finančni doprinos posameznega zakonca, pač pa tudi delo in trud (na primer skrb za skupne otroke, skrb za stanovanje itd.)

Pri sestavi predporočne pogodbe lahko pomaga odvetnik za družinsko pravo

Odvetnik za družinsko pravo lahko zakoncema svetuje o tem kako naj uredita vprašanja o usodi svojega premoženja v primeru razveze zakonske zveze. Ena od možnih rešitev je seveda tudi predporočna pogodba. Pogodbo lahko zakonca kadarkoli skleneta pred notarjem, pogodba pa učinkuje od dneva sklenitve zakonske zveze ali z drugim dnem, ki ga določita zakonca. Pogodba se nato vpiše v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Če pogodba ni vpisana v register se v razmerju do tretjih oseb domneva, da med zakoncema velja zakoniti premoženjski režim.

Seveda lahko odvetnik za družinsko pravo strankam pomaga tudi pri sestavi predporočne pogodbe, da bo ta vsebinsko ustrezna in v primeru razveze zakonske zveze ali izvenzakonske zakonske skupnosti ne bo prihajalo do težav pri delitvi premoženja.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close