Članki o temah, ki vas zanimajo.

Izobraževanje in svetovanje

Kakšne novosti nam ponuja nov Družinski zakonik?

Že nekaj časa je v Republiki Sloveniji v veljavi nov družinski zakonik, ki je temeljito prevetril zakonodajo na področju družinskega prava v Republiki Sloveniji. Ne samo, da je vnesel številne nove določbe v norme o zakonskih zvezah, pač pa je s svojimi določbami poskrbel tudi za zaščito pravic najbolj ranljive skupine – otrok. Veliko ljudi pa še zmeraj zmotno misli, da Družinski zakonik ureja tudi razmerja istospolne partnerske skupnosti. To ni res, saj so le-ta urejena v Zakonu o istospolni partnerski skupnosti.

Številne spremembe na področju zakonodaje o zakonskih zvezah

Nov družinski zakonik daje bodočima zakoncema možnost, da zakonsko zvezo sedaj skleneta sama, samo pred matičarjem brez prisotnosti prič. Bodoča zakonca imata po novem tudi možnost t. i. jubilejne poroke, kar pomeni, da lahko ob obletnici zakonske zveze ponovita slovesnost, ki poteka pred načelnikom upravne enote, od njega pooblaščeno osebo ali županom, vse skupaj pa je zelo podobno pravi poroki. Poleg tega je pomembna novost, ki se vpenja v našo zakonodajo možnost sklenitve pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki jo veliko več ljudi pozna pod imenom ”predporočna pogodba”.

Nekaj novosti pa Družinski zakonik ponuja tudi pri razvezi zakonske zveze. Verjetno najpomembnejša je ta, da zakonca, ki se želita razvezati in nimata mladoletnih skupnih otrok, to lahko v primeru sporazumne razveze storita kar pri notarju. Če pa imata zakonca skupne mladoletne otroke je za razvezo njune zakonske zveze pristojno sodišče, ki ves čas postopka pazi na največje koristi otroka.

Družinski zakonik razširja tudi definicijo pojma ”družina”. Družina je po novem življenjska skupnost otroka (ne glede na njegovo starost) z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, ki ni njegov starš ali posvojitelj, pod pogojema, da v skupnosti vlada individualni odnos skrbi odrasle osebe za otroka in da gredo po zakonu odrasli osebi v razmerju do otroka določene obveznosti in pravice, ki jih imajo sicer starši v okviru starševske skrbi. Poleg tega pa se termin ”roditeljska pravica” se z novim družinskim zakonikom spreminja v termin ”starševska skrb”.

Nov družinski zakonik staršem omogoča tudi, da v naprej izrazijo svojo voljo za morebiten primer smrti. Starši lahko za primer smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi vnaprej izrazijo voljo glede osebe, kateri se otrok zaupa v varstvo in vzgojo. Veljavnost volje, ki jo starš izrazi v naprej, se presoja po merilih veljavnosti oporoke. Starš lahko za skrb za svojega otroka izbere sorodnika, posvojitelja ali skrbnika.

Družinski zakonik učinkovito poskrbi za največje koristi otroka

Največ koristi pa Družinski zakonik prinaša najmanj zaščiteni skupini – otrokom, saj dosledno poskrbi za njihovo zaščito in za zašito njihovih interesov. V kolikor se ugotovi, da so otrokove pravice neposredno ogrožene, se ga umakne iz primarne družine in se ga namesti v krizni center, k skrbnikom ali k drugi osebi, lahko pa tudi v zavod. V tem primeru mora center za socialno delo v roku 12 ur pristojnemu sodišču posredovati predlog za izdajo začasne odredbe o odvzemu otroka, o čemer mora pristojno sodišče odločiti najkasneje v 24 urah. O posvojitvah bo odločilo sodišče na predlog CSD, ki bo pred začetkom postopka pred sodiščem izvedel postopek ugotavljanja pogojev za posvojitev in izbire posvojitelja.

Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili je dostopen na policah Uradnega lista

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo, kako zelo pomembno področje predstavlja družinsko pravo, zato lahko pri nas naročite Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili in se tako seznanite z novimi določbami s tega pravnega področja. Delo je namenjeno vsem, ki se v praksi ukvarjajo s področjem družinskega prava, zlasti notarjem, sodnikom, odvetnikom, delavcem v socialnem delu, študentom in vsem, ki jih zanima to področje.

Pri nas pa lahko naročite tudi Komentar družinskega zakonika

Ker pa kljub novim določbam Družinskega zakonika nekaj vprašanj ostaja nekoliko nepojasnjenih, je praksa že nekaj časa skoraj kričala pa nujnosti komentarja Družinskega zakonika, ki smo ga prav zato izdali v založbi Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. Po sprejemu Družinskega zakonika je redaktorica prof. dr. Barbara Novak oblikovala delovno skupino šestnajstih strokovnjakov s področja družinskega prava, ki so skupaj oblikovali Komentar družinskega zakonika. Avtorji komentarja prihajajo iz vrst sodnikov, odvetnikov, notarjev, profesorjev, mediatorjev, zaposlenih na ministrstvu za družino, pri varuhu človekovih pravic in na socialni inšpekciji. Pri izboru avtorjev v tej široki sestavi je bila v ospredju želja, da bi bile določbe osvetljene z več vidikov in da bi komentar ob začetku uporabe novega Družinskega zakonika olajšal delo čim širšemu krogu družinskih pravnikov, seveda pa je bila v mislih tudi želja po tem, da bo se postopki v družinskem pravi olajšali in postali hitrejši ter pravičnejši.

V Komentarju družinskega zakonika se poseben poudarek komentar premoženjskim razmerjem med zakonci, določanju starševstva, otrokovemu varstvu, vzgoji, preživljanju in stikom, ukrepom za varstvo koristi otroka, posvojitvi, podelitvi starševske skrbi sorodniku, rejništvu in skrbništvu.

Tako Komentar družinskega zakonika kot tudi nov Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili lahko naročite kar v spletni knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close