Članki o temah, ki vas zanimajo.

Izobraževanje in svetovanje

Kazenski zakonik je bil nedavno noveliran in prinaša številne novosti

Kazenski zakonik

Kazensko pravo je eno izmed pravnih področji prava, ki korenito posega v sfero vsakega posameznika. Kazensko pravne norme lahko posegajo ne zgolj v premoženje vsakega posameznika, pač pa tudi v njegovo osebno svobodo, zato je potrebno vsako normo zapisati preudarjeno in s tehtnim razmislekom. Kazenski zakonik je bil v Sloveniji že velikokrat noveliran. Zadnji noveli, ki ju poznamo, sta noveli KZ-1F in KZ-1G, vendar je zanju značilna posebnost. Posebnost teh novel je ta, da nista bili sprejeti na predlog oziroma v postopku priprave sprememb na Ministrstvu za pravosodje, temveč je bil predlagatelj v prvem primeru skupina poslancev, v drugem primeru pa Državni svet, kar je pri nas morda nekoliko neobičajno. Obrazložitvi obeh novel sta skromni, zato se uvodna pojasnila ne omejijo na jedrnato povzemanje sprememb, pač pa prinašajo tudi kritični razmislek o vprašanjih, ki jih noveli odpirata.

Novela Kazenskega zakonika KZ-1F, ki posega v ureditev zastaranja pri spolnih kaznivih dejanjih, zahteva temeljitejši razmislek o nasprotujočih si ciljih, ki jih je potrebno pri ureditvi zastaranja upoštevati. V okviru omenjenih ciljev je potrebno posebej izpostaviti interese in pravice žrtev kaznivih dejanj. Raziskave na tem področju kažejo, da niso enotni in da bi zahtevali diferencirano (prožnejšo) obravnavo tudi znotraj kazenskopravnega sistema. Skozi uvodna pojasnila se naslika še eno vprašanje, in sicer vprašanje o posebnosti kazenskih postopkov, ki potekajo z velikim časovnim zamikom po dejanju, prav tako pa so obravnavane razlike med točkovnim podaljšanjem zastaralnih rokov (slovenska rešitev) in drugimi rešitvami, znanimi iz primerjalnega prava. Na koncu kazenski zakonik obravnava še vprašanje časovne veljavnosti podaljšanih zastaralnih rokov.

Kazenski zakonik

Novela Kazenskega zakonika KZ-1G na drugi strani pri nekaterih oblikah kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države prinaša bistveno strožje zagrožene kazni. To je podprto z argumentom negativne generalne prevencije (povišanje kazni naj bi storilce odvrnilo od izvrševanja teh kaznivih dejanj). Uvodna pojasnila med drugim naslovijo vprašanje korelacije med povišanjem zagroženih kazni in generalnopreventivnimi učinki ter v obrazložitvi novele KZ-1G prepoznajo težnjo ponuditi preproste odgovore na kompleksna družbena vprašanja.

V naši spletni knjigarni vam je na voljo veliko število pravnih knjig

Zakon o kazenskem postopku lahko naročite v naši spletni knjigarni, kjer vam je knjiga na voljo že samo z nekaj kliki. Ker pa je korona kriza dodobra pretresla tudi trg delovne sile je v zadnjem času zelo iskana tudi knjiga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Zakon o delovnih razmerjih podaja številne odgovore na vprašanja, ki v tem času pestijo tako zaposlene kot tudi delodajalce. Tudi ZDR-1 lahko naročite v naši spletni knjigarni.

 

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close