Članki o temah, ki vas zanimajo.

Izobraževanje in svetovanje

Kazensko pravo urejata dva zakona – KZ-1 in ZKP

KZ-1 oziroma Kazenski zakonik predstavlja osrednji zakonik kazenskega prava v Republiki Sloveniji, ki ga dopolnjujemo z Zakonom o kazenskem postopku (ZKP). KZ-1 ureja materialno pravo (se pravi našteva in opisuje kazniva dejanja ter sankcije zanje, v uvodnem delu pa opredeli tudi načela kazenskega prava), Zakon o kazenskem postopku pa vsebuje določbe procesnega prava.

Kazensko pravo ima v osnovi dve funkciji. Državljane mora varovati pred kaznivimi in škodljivimi ravnanji posameznikov, poleg tega pa mora poskrbeti tudi, da država kot močnejši subjekt samovoljno in protipravno ne posega v pravice svojih državljanov. Potreb zaščite državljanov pred samovoljnim ravnanjem države se je pojavila v času francoske revolucije in se razvija vse do danes.

Kazensko pravo je področje, ki lahko najgloblje poseže v pravice vsakega posameznika (lep primer je poseg v svobodo posameznika z odreditvijo pripora ali obsodbo z izrekom zaporne kazni), zato morajo biti norme kazenskega prava jasno in natančno določene. Popolnoma jasno mora biti, katera dejanja so kazniva, njihovi znaki in kazen zanje, prav tako pa morajo biti določena tudi splošna načela kazenskega prava. Vse to je natančno določeno v Kazenskem zakoniku (KZ-1). Seveda pa je potrebno v kazenskem pravu natančno poznati tudi sam postopek in procesne predpostavke, ki so določene v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP).

Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1)

V strokovni javnosti se že nekaj časa pojavlja zahteva po Komentarju kazenskega zakonika, ki bi natančneje pojasnil posamezne norme KZ-1, ki so v nekaterih ozirih še zmeraj relativno nejasne. Zato smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili za izdajo Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Komentar KZ-1 so uredili dr. Katja Filipčič, dr. Damjan Korošec in Stojan Zdolšek s skupaj 47 avtorji. Komplet treh knjig obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 3000 straneh.

Komentar KZ-1 predstavlja obsežno, poglobljeno in aktualno delo, ki je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom: odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem ter različnim inšpektorjem. Nikakor pa ne smemo pozabiti na študente, ki se s kazenskim področjem srečujejo prvič. Komentar kazenskega zakonika jim bo tako v veliko pomoč pri razumevanju kazenskopravnih norm in pri študiju kazenskega prava, saj bodo lahko razumeli določbe KZ-1 v duhu, v katerem so bile napisane.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close