Članki o temah, ki vas zanimajo.

Čistilne naprave, Greznice, Kanalizacija, Naprave in stroji

Kdaj se odločiti za namestitev biološke čistilne naprave?

Učinkovita čistilna naprava

V današnjem času je skrb za okolje izrednega pomena in v primerih, ko se objekt nahaja na podeželju, kjer ni možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, zakonodaja predpisuje namestitev biološke čistilne naprave. Ta naprava poskrbi za čiščenje odpadnih vod, ki nastajajo v gospodinjstvu ali poslovnem objektu, ki proizvaja odplake, podobne gospodinjskim. Tako očiščena voda se lahko nato brez težav steka v naravno okolje. Nekoč so za odvajanje odpadnih voda uporabljali greznice, iz katerih je močno smrdelo. Biološka čistilna naprava je okolju prijazen, varčen in inovativen nadomestek greznice, ki svojemu namenu služi še dolga desetletja od svoje namestitve. V podjetju Armex armature d.o.o. svetujemo strankam pri izbiri ustrezne biološke čistilne naprave, ki bo najbolje zadostila potrebam gospodinjstva ali poslovnega objekta. Zagotavljamo, da so izdelki v naši ponudbi skladni z zakonodajo in imajo vse potrebne certifikate. So naložba, ki se obrestuje, saj z napravo nimamo visokih stroškov, kot so priključnine na kanalizacijsko omrežje ter letno čiščenje greznice.

Kakovostna čistilna naprava Biorock

Delovanje biološke čistilne naprave

Biološka čistilna naprava čisti komunalne odpadne vode v treh fazah. V prvi fazi se odpadno vodo mehansko očisti, pri čemer se iz nje loči delce, kot so razni odpadki, listje, vejice in podobno. Nato sledi posedanje, pri čemer se iz odpadne vode izločijo pesek in maščobe. V napravo se doda posebno kemično sredstvo, ki pomaga pri povezovanju raztopljenih snovi v večje kosme. Slednji se z intenzivnim mešanjem posedajo v mulj. V sekundarni fazi se v usedalniku vrši biološka razgradnja organskih spojin. Delovanje aerobnih mikroorganizmov se omogoči z vpihovanjem zraka v prezračevalnem bazenu. Predelane organske snovi se povezujejo v kosmiče, ki jih imenujemo biološko blato. Sledi tretja faza, v sklopu katere se iz odpadne vode skozi anaeroben proces odstranjujejo fosforjeve in dušikove mineralne spojine, pri čemer nastaja biološko blato. Tako očiščena voda je pred izpustom v okolje še dodatno razkužena, prečrpana skozi specialne membrane ali presvetljena z UV-žarki.

Biološke čistilne naprave brez elektrike

V našem podjetju ponujamo tudi biološke čistilne naprave, ki delujejo samodejno in za svoje delovanje ne potrebujejo elektrike. Prvo fazo čiščenja vode predstavlja predčiščenje – sedimentacija v predrezervoarju, pri čemer se iz vode izločijo trdni, nerazgradljivi delci. Voda nato s pomočjo gravitacije preide v bioreaktor, kjer se vrši druga faza čiščenja – filtriranje skozi filtracijske medije, vgrajene v reaktor. Medij zadrži škodljive snovi, ki se nato razgradijo. V samem procesu čiščenja vode sodeluje tudi zrak, ki v napravo vstopa preko sistema cevi – in ne s pomočjo kompresorja, ki zahteva priklop na elektriko. Sistem se prezračuje na naravni vlek in skorajda ne potrebuje nobenega vzdrževanja, zato so stroški obratovanja take naprave zelo nizki, stopnja očiščenosti vode pa izjemno visoka, in sicer tudi do 99-odstotna. V podjetju Armex armature d.o.o. ponujamo dve izjemno priljubljeni biološki čistilni napravi, ki delujeta brez elektrike in sta na tržišču prisotni že več kot dve desetletji – to sta ClearFox Nature in Biorock. Za svoje delovanje ne potrebujeta nobenih kemikalij ter delujeta povsem avtomatizirano – njuno obratovanje bazira na fizikalnih zakonitostih gravitacije in naravnega vleka.

delovanje biološke čistilne naprave

Biološka čistilna naprava za vikend

Kompaktna anaerobna biološka čistilna naprava Ecorock-Biorock je odlična rešitev za objekte, kjer so stanovalci prisotni le občasno ali sezonsko, kot so na primer: lovska koča, bivak, planinski dom, vikend hiša, mobilna hiša oziroma drugi počitniški objekti. Ta naprava ima izjemno visoko moč čiščenja in je bila izdelana posebej za objekte, kjer so dotoki odpadne vode lahko neredni. Ponuja zmogljivost od 1 vse do 150 PE (populacijskih ekvivalentov), pri čemer 1 PE ustreza odpadkom, ki jih dnevno proizvede en član gospodinjstva. Posebej privlačna je zato, ker za svoje delovanje ne potrebuje elektrike. To pomeni, da je lahko nameščena tudi na lokacijah, kjer ni električnega priključka oziroma je električna oskrba nezanesljiva. Naprava Biorock temelji na vrhunski tehnologiji RBC (rotirajoči biološki kontraktorji) in nima nobenega mehanskega sklopa. Za svoje delovanje izkorišča mehanske sile – gravitacijo in naravni vlek, zato proizvaja zelo nizek ogljični odtis, v primerjavi z napravami, ki jih poganja električna energija. Poleg tega, da so naprave Biorock okolju prijazne, pri svojem delovanju ne povzročajo nobenega hrupa. Namestitev in zagon takšne naprave sta enostavna, prav tako pa je z njo enostavno nadgraditi že obstoječo greznico. Ima vse potrebne certifikate (CE, PIA, DIBt) in ustreza standardu EN 12566-3.

Vzdrževanje biološke čistilne naprave

Pri izbiri tovrstne naprave se moramo dobro informirati o lastnostnih, ki jih ima posamezen izdelek. Pri tem je zelo pomemben podatek o višini stroškov vzdrževanja in samega obratovanja naprave. Čeprav so to relativno preprosti sistemi, morajo biti vgrajeni in vzdrževani v skladu z zahtevami. Zato je priporočljivo kupiti napravo pri specializiranem trgovcu z referencami, ki lahko ponudi strokoven nasvet pri izbiri in profesionalno vzdrževanje po nakupu naprave. V primeru, da trgovec nima vzdrževalne službe, bo kupec ob pojavu težav prepuščen samemu sebi. Sicer pa se je v praksi izkazalo, da so manj pokvarljive tiste naprave, ki imajo manjše število sestavnih delov in so narejene iz kakovostnega materiala. Praviloma velja, da enostavnejša, kot je izvedba naprave, bolj zadovoljna bo stranka.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close