Članki o temah, ki vas zanimajo.

Posel in gospodarstvo

Komunikacija na delovnem mestu in komunikacijske veščine med zaposlenimi

komunikacija na delovnem mestu

Komunikacija na delovnem mestu je proces izmenjave tako verbalnih kot neverbalnih informacij in idej med zaposlenimi v podjetju. Komunikacija med zaposlenimi je ključnega pomena, če želi podjetje doseči zastavljene poslovne in organizacijske cilje ter pri tem ohraniti oziroma povečati produktivnost zaposlenih. Neučinkovito komuniciranje v podjetju pa vodi do komunikacijskih vrzeli med zaposlenimi, kar povzroča zmedo, zapravljanje dragocenega časa in hkrati zmanjšuje produktivnost. Nesporazumom, ki povzročajo trenja med delavci, se je mogoče izogniti z odprto komunikacijo, ki skrbi za uspešno reševanje konfliktov na delovnem mestu in omogoča lažjo in hitrejšo pot do napredka pri zasledovanju skupnih ciljev. Komunikacijske veščine zahtevajo poznavanje osnovnih značilnosti medsebojne komunikacije in razumevanje, da v proces izmenjevanja informacij in idej vstopajo posamezniki z različnimi značajskimi lastnostmi. Veščin uspešne komunikacije se vodje in njihovi sodelavci lahko priučijo na delavnicah, ki jih vodijo strokovnjaki iz podjetja O.K. Consulting. Na teh delavnicah udeleženci programa pridobijo uvid v področja potencialnih komunikacijskih nesporazumov na delovnem mestu in v poti za njihovo reševanje.

Komunikacijske veščine za uspešno timsko delo v podjetju

Razvita komunikacija na delovnem mestu prispeva k večji zavzetosti zaposlenih, poleg tega pa pomaga tudi pri ustvarjanju produktivnega in kreativnega timskega dela. V podjetniški kulturi, ki je osredotočena na povezovanje z drugimi, je pomembno, da vodje usvojijo določene komunikacijske veščine, zato da bi bolje razumeli in vodili talente, sposobnosti in znanja svojih zaposlenih pri timskem delu. Obvladovanje komunikacijskih vzorcev omogoča vodji tudi učinkovitejše prepoznavanje informacij o članih delovnega tima. Ta vpogled v komunikacijo med zaposlenimi v timu omogoča vodji, da sprejme odločitve o delegiranju nalog in projektov, razvoju sodelavcev, razvoju tima in strateških pobudah za ustvarjanje poslovne uspešnosti. Delavnice o uspešnem timskem delu v programu razvoja tima dajejo vodjem in članom tima priložnost, da ozavestijo pomembnost učinkovite komunikacije v podjetju in hkrati s pomočjo analize komunikacijskih procesov v timu poiščejo ustrezne rešitve za izboljšanje komunikacije med zaposlenimi, ki delajo skupaj v timu.

komunikacija med zaposlenimi

Dobra komunikacija v podjetju ustvarja boljše odnose s kupci

Učenje komunikacijskih veščin je pomembno tako za uspešno komunikacijo med zaposlenimi kot za komunikacijo s kupci, poslovnimi partnerji in drugimi odjemalci. Pri tem je velikokrat prav komunikacija tista, ki v interakciji s kupci ustvari razliko med zadovoljno ali nezadovoljno stranko. Ko so zaposleni v podjetju usposobljeni za učinkovitejše predajanje sporočil in povezovanje z drugimi, tedaj lahko te veščine uporabijo pri reševanju konfliktov s kupci, razumevanju njihovih potreb in pri predajanju pomembnih informacij tako, da bodo kupci za prejeta sporočila tudi bolj dovzetni. Zaposleni, ki se vsakodnevno srečujejo z različnimi kupci in odjemalci, imajo večje možnosti, da bodo pri tem naleteli tudi na težavne sogovornike, kateri zahtevajo nekoliko drugačen komunikacijski pristop in obravnavo. Delavnica komunikacije s težavnimi sogovorniki omogoča zaposlenim, da osvojijo veščine, ki jih potrebujejo za uspešno komuniciranje s težavnimi kupci in drugimi odjemalci.

Komunikacija na delovnem mestu za uspešno reševanje konfliktov

Konflikti na delovnem mestu se običajno pojavijo ob nastanku komunikacijskih šumov, kar pomeni, da oseba, ki prejme sporočilo, le-tega napačno interpretira, saj poseduje drugačne komunikacijske vzorce kot oseba, ki sporočilo predaja. Veščina predajanja sporočil je v tem, da so informacije oblikovane v preprosti in jasni obliki, prilagojeni razumevanju sogovornika. Konflikti med zaposlenimi se lahko ustvarijo tudi takrat, ko pri komuniciranju niso izpolnjene ali upoštevane čustvene potrebe posameznika. Zato reševanje konfliktov na delovnem mestu zajema postavitev komunikacijskih temeljev za odprto izražanje in razumevanje potreb posameznika. Veščin za reševanje konfliktov in obvladovanje zahtevnih komunikacijskih situacij se vodje in zaposleni lahko naučijo v O.K. Consulting šoli vodenja, kjer se poglobijo v poznavanje osnovnih življenjskih pozicij, ki pomembno vplivajo na uporabo in razvoj komunikacije posameznika.

Uspešna komunikacija na delovnem mestu povečuje zavzetost med zaposlenimi

Komuniciranje predstavlja odlično sredstvo za povezovanje med ljudmi, kar posledično vpliva tudi na večjo zavzetost zaposlenih. Ko se na delovnem mestu vzpostavi kultura dobre komunikacije, so tudi delavci bolj vključeni v svoje delo, se med seboj dopolnjujejo in se pri tem lažje uskladijo s cilji podjetja. Komunikacijske veščine služijo vodjem kot orodje za boljše prepoznavanje potreb in ciljev zaposlenih ter hkrati omogočajo boljše razumevanje o tem, kaj posameznika motivira in izpolnjuje. Vodje prav tako hitreje opazijo in prepoznajo talente in spretnosti zaposlenih, ki jih lahko razvijajo v skladu s cilji podjetja. Zato lahko ustvarijo takšne pogoje na delovnem mestu, ki nudijo delavcem razvoj in uporabo svojih kompetenc. Uspešna komunikacija na delovnem mestu pa vsekakor vpliva na boljše odnose tako med vodjami in zaposlenimi kot med sodelavci. Komunikacijskih veščin pa se vodje in zaposleni lahko tudi priučijo na različnih delavnicah in srečanjih, ki jih organizira in vodi O.K. Consulting, družba za izobraževanje in transformacijski management. Moduli izobraževanj o komunikaciji v podjetju so del šole sodobnega vodenja, ki je razdeljena na temeljni, nadaljevalni in ekspertni program. Izobraževanja o veščinah uspešne komunikacije in ustvarjanju komunikacijskega vzdušja v podjetju pa so na voljo tudi v obliki enkratnih srečanj in delavnic.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close