Članki o temah, ki vas zanimajo.

Posel in gospodarstvo

Kontroling ni samo nadzorovanje

Beseda kontroling je prevzeta iz angleškega jezika. Že v slovenščini obstaja izraz kontrola ali nadzor. Termin kontroling pa ni tako ozek, da bi obsegal le nadzorovanje. Obsega tudi upravljanje, spremljanje, oblikovanje in urejanje. Gre predvsem za pomoč pri vodenju poslovanja. Prav to nalogo opravlja Moje računovodstvo, ki za svoje stranke izvaja kakovosten kontroling. Podjetja delujejo na principu določenih strategij, postopkov in ciljev. Vsak dan nastaja nova velika količina podatkov. Te pa je treba obdelati na tak način, da pokažejo jasno in pregledno sliko o tem, kako se posluje. Ta opravek je le delček odgovornosti, ki jih ima oseba, ki izvaja kontroling.

Kontroling je delo računovodje

Računate lahko na to, da bo kontroling, ki ga izvaja Moje računovodstvo, zelo pripomogel k rasti in razcvetu vaše organizacije. Lahko se ga povzame z dvema besedama: oblikovanje in spremljanje. Dober računovodja bo najprej pridobil in obdelal informacije. Pri tem bo upošteval svoje izkušnje, znanje in poznavanje veljavnih zakonov, predpisov in določb. Njegovo delo je izjemno zahtevno tudi zaradi konstantno spreminjajoče se zakonodaje. Na osnovi obdelanega materiala bo lahko dobro svetoval vodilnemu osebju. Nasvet bo vseboval predloge o strategijah, investicijah in smotrih. Načrtovati je treba aktivnosti, ki jih bodo opravljali zaposleni. Nato je treba ves čas preverjati njihov potek. Redno poročanje je ključnega pomena. Le s poročili se lahko spremlja, ali se dosegajo cilji.

Kontroling skrbi za sledenje smotru

Finančni kontroling vsebuje tudi pozorno opazovanje proračuna. Veliko vlogo ima pri sprejemanju poslovnih odločitev. Te bodo lažje, če bodo podatki pravilno obdelani. Lastniki in nadrejeni, ki se odločijo uvesti kontroling, spadajo v sodobnejšo – naprednejšo – poslovno kulturo. Poudarek je na sodelovanju in s tem decentralizaciji vodenja. Velika odgovornost se zaupa poslovnemu partnerju, ki opravlja kontroling. Ker tako odločilno vpliva na to, kako enota posluje, je na njem velik del odgovornosti. Soodgovoren je za to, kako potekata razvijanje in rast institucije. Načrtovani trajektoriji je treba slediti, kar se spremlja konstantno.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close