Članki o temah, ki vas zanimajo.

Lektoriranje

Lektoriranje je zahtevna intelektualna storitev

Lektoriranje besedil za spletno stran

Lektoriranje je v bistvu preverjanje ustreznosti jezika nekega teksta z različnih vidikov. Potrebno je preveriti črkovanje, pravilnost postavljenih ločil in ostale slovnične zakonitosti, ustreznost besedišča, slog itd. Profesionalno lektoriranje tako pomeni kompleksno obravnavo besedila. Študenti, ki so tik pred diplomo, se pogosto odločijo za lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge. To pomeni, da jim poleg jezikovnega pregleda nudimo tudi, to, da njihovo nalogo oblikujemo v skladu z zahtevami, ki jih ima njihova fakulteta. Zato je pomembno, da nam poleg datoteke diplomske naloge pošljete navodila za oblikovanje, ki jih je izdala vaša fakulteta. Tisti študenti, ki pa so tehnično bolj vešči, se bodo pri nas bržkone odločili za lektoriranje in tehnični pregled. Gre za cenejšo storitev, katere namen je opozoriti stranko na določene napake oziroma spreglede, ki jih je zagrešila med oblikovanjem. Tovrstna storitev seveda ni koristna za tiste, ki so na oblikovnem področju šibkejši, saj nimajo znanja, da bi sami odpravljali napake.

Lektoriranje ni tako enostavno, kot se morda zdi

Splošna značilnost v slovenskem prostoru je ta, da se večina ljudi ne zaveda, da so intelektualne storitve kompleksne, zato jih podcenjuje in ne spoštuje. Za lektoriranje je potrebno imeti veliko znanja in ne nazadnje tudi dosti prakse. Jezikovno znanje namreč na zadošča. Kdor se ukvarja z lektoriranjem, mora namreč razviti posebno veščino, ki mu pomaga, da ne spregleda napak. Da se ta sposobnost razvije, je potrebno kar nekaj treninga. In ko se razvije, se lektorjem dogaja, da povsod vidijo napake tudi tedaj, ko denimo berejo zaradi zabave v prostem času. Gre za izredno naporno delo, ki zahteva veliko koncentracije. Če se stranki mudi in ima premalo časa, se tako lahko zgodi, da lektor tudi kaj spregleda. Zato je priporočljivo, da imate za lektoriranje dovolj časa in ne čakate na zadnje dneve ali celo ure.

Prevajanje iz angleščine v slovenščino je najpogostejša prevajalska storitev

Prevajanje iz angleščine v slovenščino je zelo pogosto, ker je angleški jezik v svetu najbolj uporabljan jezik. Ta jezik se v svetu množično uporablja za sporazumevanje tudi med ljudmi, ki imajo druge materine jezike. Zato pravimo, da je angleški jezik t. i. lingua franca. V poslovnem, zasebnem, znanstvenem, tehničnem in še kakem drugem življenju brez angleškega jezika več ne gre. Dejstvo je, da nas je Slovencev le dva milijona in da je površina naše države majhna, zato v današnjem globaliziranem in glokaliziranem svetu brez tujih jezikov ne moremo. Angleščina pa je kajpak najpomembnejši tuji jezik. Kdor ga ne razume dobro, pogosto potrebuje storitev prevajanja iz angleščine v slovenščino.

Lektoriranje za študente je pri nas ugodno

Lektoriranje za študente izvajamo v najkrajšem možnem času in naša cena je v trenutku nastajanja tega teksta za študente najcenejša v državi. Študenti potrebujejo profesionalno lektoriranje, saj je jezikovni pregled s popravki obvezen, preden natisnejo diplomsko ali magistrsko delo. V tem primeru gre namreč za zaščito domačega jezika. Če ne bi skrbeli za enoten knjižni jezik, bi se vanj namreč hitro prikradli narečni, slengovski in tudi povsem pogovorni izrazi, ki bi jezik skazili in ga v kakih stotih letih naredili neprepoznavnega. To se je z jeziki pred stoletji pogosto dogajalo, ko še ni bilo javnega šolstva in institucionaliziranih slovničnih in drugih jezikovnih pravil. Žal pa za študente lektoriranje predstavlja kar konkreten strošek. Pri nas je ta relativno najnižji, zato se vam pri nas splača naročiti lektoriranje in tehnični pregled, saj boste bržkone to opravili z najmanjšim možnim stroškom.

Prevajanje iz angleščine v slovenščino je zahtevno opravilo

Prevajanje iz angleščine v slovenščino morda izgleda enostavno na prvi pogled. Angleški jezik je slovnično relativno enostaven in logičen jezik, zato se zdi, da tovrstno opravilo prevajanja zmore vsakdo, ki ta tuji jezik kolikor toliko obvlada. Pri tekstih, ki so razmeroma enostavni, to tudi drži. A nekoliko bolj kompleksni angleški teksti pa so lahko prav zaradi velike slovnične enostavnosti marsikje pomensko zelo dvoumni. Poleg tega v tem jeziku obstaja cela vrsta fraznih glagolov (kombinacija glagola in predloga), ki jih je treba poznati in razumeti, saj sicer besedila na tistem mestu ne bomo mogli prevesti smiselno oz. logično. Amaterski prevajalec pri kompleksnem tekstu naredi prevod, ki se na prvi pogled zdi še kar v redu, a že površen pregled, ki ga opravi profesionalec, pokaže, da je besedilo prevedeno netočno ali celo napačno. Dodatna težava je tudi prenos besedila iz angleške govorne mentalitete v slovensko. Na tem področju ga hudo lomijo tisti prevajalci, ki težijo k temu, da bi prevajali dobesedno. To seveda ni mogoče, zato so takšni prevodi »polomljeni« in komaj berljivi.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close