Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve, Posel in gospodarstvo

Odvetniki za ukvarjajo z različnimi področji

Odvetnik Ljubljana

Odvetnik

Odvetniki se ukvarjajo z različnimi pravnimi področji, kar zahteva izjemno vsestranskost in dobro organizacijo dela, poleg tega pa tudi veliko mero odločnosti in potrpežljivosti. Odvetniki v Ljubljani se v veliki meri ukvarjajo z družinskim pravom, ki velja še za posebej občutljivo področje, saj se tukaj velikokrat klešejo pravice pa tudi čustva najbolj ranljivih posameznikov v družbi. Odvetnik za družinsko pravo mora zato poleg strokovnega znanja, ki ga za delo potrebuje, imeti tudi veliko čuta za ljudi. Odvetnik, ki se ukvarja z družinskim pravom, se največkrat ukvarja z razvezami zakonske zveze, delitvijo premoženja, pa seveda tudi s skrbništvom nad morebitnimi otroci, preživninami starša do otroka ali celo zakonca do bivšega zakonca ter drugimi situacijami, ki so z družinskim pravom povezane.

Na področju družinskega prava je nedavno v veljavo stopil tudi Družinski zakonik, ki sfero družinskega prava ureja nekoliko drugače, kot je to storil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Z novim zakonom je zelo dobro poskrbljeno za najšibkejše v druži – otroke. Slovenija pa je tudi sicer kot članica Evropske unije zavezana k spoštovanju številnih mednarodnih dokumentov (še posebej Konvencije o otrokovih pravicah), ki ščitijo pravice otrok, še posebej mladoletnih.

Kot smo že omenili, odvetnik v sferi družinskega prava stranki podporo nudi tudi v primeru razveze zakonske zveze. V kolikor se zakonca ne sporazumeta o razvezi zakonske zveze, odvetnik družinskega prava sestavi in vloži na sodišče tožbo na razvezo zakonske zveze (ločitev), v primeru skupnih otrok pa tudi zahtevek za dodelitev vzgoje in varstva otrok enemu izmed staršev, prepustitev stanovanja enemu izmed staršev in zahteva po delitvi skupnega premoženja. V primeru, da je v družini prihajalo do nasilja, bo odvetnik za družinsko pravo prav tako poskrbel za to, da bodo sproženi ustrezni instituti, s katerimi se bodo žrtve nasilja zaščitile.

Odvetniki za dedno pravo

Poleg družinskega prava pa so v Ljubljani izjemno iskani tudi odvetniki za dedno pravo. Dedno pravo je ena temeljnih civilnopravnih vej, ki ureja prehod premoženja umrle osebe na njegove dediče. Stranke pomoč odvetnika največkrat poiščejo takrat, kadar gre za dedovanje po oporoki. Kadar posameznik za časa življenja sestavi oporoko, po njegovi smrti nastopi dedovanje po oporoki, ki nadomešča zakonito dedovanje. Dedovanje po oporoki je načeloma v celoti odvisno od volje zapustnika, ki jo je le-ta izrazil v oporoki, zakon pa narekuje tudi določene omejitve glede spoštovanja pravic nujnih dedičev. Dediči lahko tako v sklopu zapuščinske obravnave zahtevajo svoj nujni delež v primeru, da bi jih oporočitelj v oporoki prezrl. Nujni delež je namreč institut, ki omogoča nujnim dedičem, da dedujejo po zapustniku, kljub temu, da je zapustnik svoje premoženje podaril, ali ga zapustil v oporoki drugim dedičem. Poleg nujnega deleža se v sklopu zapuščinske obravnave velikokrat zahteva tudi vštevanje daril, ki so bila dana v času življenja zapustnika in so tako zmanjšala njegovo premoženje, da nujni delež ni mogel biti (v celoti) izplačan. Nujni delež znaša 1/2 zakonskega deleža za: otroka oz. posvojenca, vnuka, zakonca oz. izvenzakonskega partnerja 1/3 zakonskega deleža za: starše, dede in babice, brate in sestre. Poleg tega se nasvet odvetnika velikokrat poišče tudi v primeru dedovanja zaščitenih kmetij, kjer je zakonodaja nekoliko bolj zapletena, seveda pa v sklopu dednega prava pomoč odvetnika velikokrat poišče tudi oseba, ki si želi sestaviti oporoke in bi rada poskrbela, da bo le-ta veljavna.

Velikokrat pa se pomoč odvetnika dednega prava poišče tudi pri sestavi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oz. pogodbe o preužitku, pa tudi darilne pogodbe. Pogosto se ljudje znajdejo v precepu, katero pogodbo skleniti, da bo ta najprimernejša in najboljša zanje. Tu se pojavljajo darilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba, pogodba o preužitku ali celo prodajna pogodba. Tukaj je potrebno posebej ugotoviti, katera pogodba je za posameznika najbolj ugodna, pri čemer nam lahko nasvet odvetnika zelo pomaga.

Sestava pogodb

Odvetniki v Ljubljani pa se velikokrat ukvarjamo tudi z nepremičninskim pravom. Nepremičninsko pravo je eno najpomembnejših področij stvarnega prava. Nakup oz. prodaja nepremičnine in ureditev s tem povezanih drugih pravnih razmerij, je za večino posameznikov vseživljenjski projekt. Zavedati se je potrebno, da se posameznik z nakupom nepremičnine sooči veliko redkeje, kot na primer z nakupom oblačil ali gospodinjskih aparatov, poleg tega pa je nakup tudi finančno večji zalogaj in zato veliko bolj tvegan. Prav zato je skoraj nujno, da se v primeru posla z nepremičninskega prava prej posvetujemo z odvetnikom. Pri tem odvetnika navadno vodi načelo, da je za stranke bistveno bolj učinkovito preprečevati potencialne spore, kot šele v sporu odpravljati posledice njihovih napak, zmot in zavajanj pri sklepanju nepremičninskih poslov. Odvetnik za nepremičninsko pravo bo svoji stranki pojasnil vse okoliščine pravnega posla in tako poskrbel, da ne bo prihajalo do nejasnosti, ki bi lahko vodile v spore ali celo v oškodovanje stranke ter jo tako zaščitil.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close