Članki o temah, ki vas zanimajo.

Posel in gospodarstvo

Kaj so pogodbe FIDIC in kje jih uporabljamo?

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. ponujamo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja uporabe pogodb FIDIC. Veliko posameznikov se na tej točki vpraša kaj pogodba FIDIC pravzaprav je. Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev oz. Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils je že leta 1979 izdelala prvo zbirko Mednarodnih vzorcev za izdelavo sporazumov med naročniki in svetovalci, ki so bili združeni v mednarodni zvezi svetovalnih inženirjev in sicer pogodb (sporazumov) za izvedbo naročila pri izdelavi predinvesticijskih študij, nato za izvedbo projektiranja in izvedbo nadzora in nato še za najem projektnega managementa. Ti vzorci sporazumov so se zelo uspešno uveljavili v praksi, zato so komisije FIDIC ob koncu 70 let prejšnjega stoletja objavile usklajene standardne vzorce pogodb, ki se uporabljajo še danes.

Splošna določila FIDIC pogodb so se v Sloveniji začela uporabljati na predlog mednarodnih finančnih inštitucij že pred več kot 30 leti, v zadnjih desetih letih pa se uporabljajo za infrastrukturne projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi EU predvsem iz kohezijskih skladov. Seveda pa nikakor ne smemo pozabiti na dejstvo, da se morajo vsa določila FIDIC izvajati skladno s kometnimi določili veljavne nacionalne zakonodaje, zato je potrebno poznati primerjavo med ureditvijo posameznih institutov (npr. sprememba cene) po FIDIC in po veljavni zakonodaji Republike Slovenije.

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja pogodb FIDIC

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. posameznikom ponujamo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije, s pomočjo katere bodo poglobili svoje znanje s področja pogodb FIDIC. Tako kot vsaka druga, tudi omenjena dodatna poklicna kvalifikacija poteka po javno veljavnih formalnih izobraževalnih oz. študijskih programih. Predavanja in vaje, ki se jih mora posameznik udeležiti v želji po pridobitvi dodatne poklicne kvalifikacije s tega področja, vsebujejo premišljeno izbrane tematike in sodobne tehnološke pristope, ki sledijo trendom in zahtevam trga na področju izvajanja projektov po pogodbah FIDIC. V sklopu predavanj in vaj se bomo pogovarjali o vseh posebnostih, ki jih pozna FIDIC glede na slovensko zakonodajo. Vse skupaj bomo ponazorili tudi s praktičnimi primeri, da bo predstava čim bolj enostavna, delovanje v tej sferi pa bo po pridobitvi dodatne poklicne kvalifikacije veliko lažje in tudi pravilnejše.

Kandidat lahko pristopi k izpitu po končanem 32 urnem usposabljanju, na katerem lahko izkaže vsaj 75% udeležbo. Usposabljanje je sestavljeno iz predavanj in vaj, na katerih bodo strokovnjaki z omenjenega področja svoje znanje kandidatom predali na ustrezen in enostavno razumljiv način. Na strokovnem usposabljanju bo kandidat podrobno spoznal celotno delovanje in izvajanje projektov po pogodbah FIDIC, od pravic in obveznosti izvajalca, naročnika in inženirja, postavljanja pravilnih zahtevkov, predlaganja sprememb do pravilnega odločanja o zahtevkih in reševanja, uporabo vseh posebnosti pogodb FIDIC glede na slovensko gradbeno zakonodajo, ravnanje v nepredvidenih okoliščinah, pri dodatnih delih ali povečanih količinah izvedbe del, vodenje gradbenega projekta po rdeči in rumeni knjigi FIDIC.

Po končanih predavanjih in vajah kandidat pristopi k izpitu. Izpit poteka v dveh delih. V prvem se kandidatovo znanje preveri v elektronski obliki, kasneje pa ga čaka še zagovor pred tričlansko komisijo. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmete potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije „strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo gradbenih pogodb FIDIC“, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Komu bo pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije koristila?

Pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije je namenjena vsem, ki se s področjem pogodb FIDIC redno srečujejo in bi želeli svoje znanje na tem področju poglobiti. Med te osebe sodijo zlasti inženirji (naročniki, projektanti, izvajalci, vodje projektov, vodje gradbišč, vodje del, koordinatorji, tehnična podpora, delovodje, …), pa tudi pravniki in zaposleni v finančni oz. računovodski službi. S pomočjo omenjene poklicne kvalifikacije bo znanje o pogodbah FIDIC širše, globlje in bolj trdno, karierna pot pa bo tako bistveno hitrejša in v mnogih primerih tudi uspešnejša.

Gradbena zakonodaja je v Sloveniji doživela številne novosti

Tudi gradbena zakonodaja v zadnjih letih v Republiki Sloveniji doživlja številne spremembe, ki do dobra posegajo v delovanje različnih subjektov na gradbenem področju. Največ novosti je na področje gradbene zakonodaje vnesel nov Gradbeni zakon, ki je nadomestil Zakon o graditvi objektov, sledijo pa mu številni drugi predpisi. Ker gre za pestro zbirko najrazličnejših pravnih aktov, med katerimi se je velikokrat težko znajti, smo se v Založbi uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. odločili, da izdamo knjigo Gradbeni predpisi s stvarnim kazalom mag. Tomaža Černeta in Aleksandre Velkovrh, ki bo v veliko pomoč tudi vsem, ki se bodo odločili za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije s tega področja. Knjiga vsebuje naslednje predpise:

  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
  • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID),
  • Gradbeni zakon (GZ),
  • Uredbo o razvrščanju objektov,
  • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in
  • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

Uporabnik bo tako na enem mestu dobil skupek pravnih predpisov, ki se nanašajo na gradbeništvo. Da se v knjigi enostavneje znajdemo je poskrbljeno tudi za stvarno kazalo in podrobno vsebinsko kazalo.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close