Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve

Katere so posebnosti najemnih pogodb, ki jih poznamo pri nas?

najemna pogodba za stanovanje

Najemne pogodbe so v slovenskem prostoru izjemno pogoste. Najpogostejša je sicer najemna pogodba za stanovanje, vendar ji dokaj hitro sledi tudi najemna pogodba za poslovni prostor, pa tudi najemna pogodba za zemljišče je vse bolj pogosta. Vsaka izmed naštetih najemnih pogodb ima svoje posebnosti, ki jih je že pred sklenitvijo dobro poznati.

V tujini je široko uveljavljena tudi najemna pogodba z možnostjo odkupa, ki pa pri nas še zmeraj ni pretirano razširjena. Znesek že plačane najemnine se pri najemni pogodbi z možnostjo odkupa (ki jo v tujini imenujejo tudi “rent to buy”) po dogovorjenem večletnem obdobju najema odšteje od prodajne cene nepremičnine, nepremičnina pa po plačilu preostanka dogovorjene cene preide v trajno last nekdanjega najemnika.

Na kaj moramo biti pozorni, ki sklepamo najemno pogodbo za stanovanje?

V vsakem primeru je zaželeno, da je najemna pogodba za stanovanje sklenjena v obliki notarskega zapisa, saj lahko v primeru spora pogodba, ki ni sklenjena v notarskem zapisu vodi v dalj časa trajajoče postopke, ki so naporni za obe vpleteni stranki. Vsekakor pa mora biti najemna pogodba za stanovanje sklenjena v pisni obliki. Poleg pisne oblike mora najemna pogodba za stanovanje vsebovati tudi vsa pomembna določila, med katera štejemo predvsem določilo o višini najemnine, datumu plačila, dobro pa se je dogovoriti in v najemni pogodbi tudi jasno opredeliti kdo bo plačeval tekoče stroške. Vsekakor je pomembno tudi, da v najemni pogodbi navedemo inventar v stanovanju, saj se bomo tako ob prenehanju najemne pogodbe izognili neprijetnostim, ki lahko sledijo, ko se ne bomo več točno spomnili, kaj je bilo v stanovanju in kaj ne. Še bolje je, če stanje inventarja natančno opišemo.

Katere so posebnosti najemne pogodbe za poslovni prostor?

Določene posebnosti veljajo tudi za sklenitev najemne pogodbe za poslovni prostor. Najemna pogodba za poslovni prostor je podrobneje urejena v Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Zakon določa, da mora najemnik najemnino plačevati do petega v mesecu, vendar se lahko stranki v pogodbi dogovorita drugače.

Najemna pogodba za zemljišče je pogodba, s katero se stranki dogovorita o najemu kmetijskega zemljišča. Tudi najemna pogodba o najemu zemljišča mora vsebovati določene sestavine, da bo veljavna. Med drugim te sestavine zajemajo:

  • zemljiškoknjižne in zemljiškokatastrske podatke o zemljiščih, danih v zakup,
  • opis in neamortizirano vrednost objektov, naprav in nasadov,
  • amortizacijsko dobo trajnih nasadov,
  • višino zakupnine,
  • dobo in namen zakupa ter
  • določbo o tem, ali se zakupna pravica podeduje ali ne.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close