Članki o temah, ki vas zanimajo.

Odvetniške storitve

Dobro pravno znanje ni edina lastnost dobrega odvetnika

odvetnik

Velikokrat naletimo na prepričanje, da je dobro poznavanje številnih pravnih področji skoraj edina lastnost dobrega odvetnika, vendar temu ni tako. Ena izmed lastnosti dobrega odvetnika je ta, da zna stranki prisluhniti in do potankosti razumeti njene težave, poleg tega pa pravno področje na katerem se težava pojavi dobro pozna in ga zna povezati tudi z drugimi pravnimi področji. V odvetniških pisarnah v Ljubljani in tudi drugod po Sloveniji, se strankam zagotavlja individualen pristop, prilagojen potrebam in interesom posameznika. Izjemno pomembno je, da odvetniki uspejo ustvariti tudi zadostno mero zaupanja s stranko. To je pomembno prav na vseh pravnih področjih, še nekoliko bolj do izraza pa to pride na kazenskem področju, kjer se stranka navadno sooča s posledicami, ki bi lahko bistveno vplivale na nadaljnji potek njenega življenja. Zato je ena izmed lastnosti kakovostnega pravnega zastopanja tudi ta, da odvetnik stranko posluša in jo korektno vodi čez celoten pravni postopek, pri tem pa ji odgovori tudi na vsa vprašanja in dvome, ki se stranki morda pojavljajo.

V dobrih odvetniških pisarnah vas bo odvetnik najprej sprejel na posvet in se potrudil, da bo do potankosti razumel dejansko stanje, v katerem se je klient znašel. Šele nato bo podal svojo prognozo o tem, kakšen nadaljnji potek dogodkov pričakuje. Stranki bo pojasnil tudi časovni okvir trajanja postopka, velikokrat pa bo imel dober odvetnik tudi že občutek, v katero smer se bo zadeva zaključevala.

Odvetniki v odvetniških pisarnah v Ljubljani ponujajo različne storitve z različnih pravnih področij. Iz velikega nabora odvetniških storitev stranke velikokrat potrebujejo storitve odvetniških pisarn s področja družinskega in dednega prava. Gre za pravna področja, ki so precej zapletena, tudi zaradi čustvenega naboja, ki je v zadevah največkrat prisoten. V okviru družinskega prava se velikokrat pojavljajo vprašanja o razvezi zakonske zveze in o delitvi premoženja, ki temu navadno sledi. Seveda se tukaj pojavljajo še vprašanja o skrbništvu, v primeru skupnih otrok in o stikih, ki jih ima drugi starš z otrokom.

Odvetniške pisarne veliko vprašanj dobijo s področja gospodarskega prava

Velikokrat se po nasvet v odvetniško pisarno zatečejo tudi predstavniki različnih gospodarskih objektov, ki se znajdejo pred vprašanji iz sfere gospodarskega prava. Za uspešno poslovanje gospodarskega subjekta je v današnjem svetu vse pogosteje potreben strokoven angažma pri sklepanju gospodarskih poslov, saj je trg prepleten z vrsto pravnih zank, na katere je pri poslovanju potrebno biti pozoren.

Prav tako se lahko gospodarski subjekti znajdejo pred vprašanji inslovenčnega prava, v primeru, da je bilo njihovo poslovanje dalj časa nekoliko slabše ali pa so se znašli pred enkratnim dogodkom, ki je slabo vplival na družbo samo. Takšne situacije terjajo čim bolj ekonomično, hitro in poslovno – finančno učinkovito ureditev premoženjskih razmerij v postopkih prisilnih oziroma poenostavljenih prisilnih poravnav ter v stečajnih postopkih.

Pozabiti ne smemo niti na arbitraže in mediacije, ki so prav tako velikokrat predmet dela odvetniških pisarn. Ko govorimo o arbitraži govorimo o pravnem postopku, v sklopu katerega se spor med strankami rešuje izven sodišča.  Udeleženci v primeru arbitraže odločanje prepustijo določeni osebi ali osebam – t. i. arbitrom oziroma arbitražnem tribunalu in se vnaprej zavežejo, da bodo spoštovali doseženo odločitev. Arbitre določijo sporazumno udeleženci sami. Postopek se najpogosteje uporablja za reševanje trgovinskih sporov, posebej pri mednarodnih transakcijah.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close