Članki o temah, ki vas zanimajo.

Izobraževanje in svetovanje

Komunikacija na delovnem mestu izboljšuje vzdušje

uspešno timsko delo

Komunikacija na delovnem mestu je pogosto pomembnejša kot si morda mislimo, saj vpliva na celotno vzdušje v podjetju, pogojena pa je z več različnimi dejavniki. Z ustrezno komunikacijo na delovnem mestu lahko izboljšamo tako odnose kot tudi optimiziramo delovne procese. Slednji – najsi gre za vsakdanje delovne naloge, vodenje projektov, timsko delo (v organizaciji) in podobno – je izrednega pomena, v kolikor želi podjetje slediti in uresničevati zastavljene cilje. Skupni cilji, prav tako pa raznolike delovne naloge, ki služijo doseganju le teh, bi morali biti vodilo vsakega podjetja, ki želi v dandanašnjem času (p)ostati konkurenčno. Do ustrezne komunikacije na delovnem mestu in uspešnega timskega dela v organizaciji pa ne pride kar tako, kajti za to je potrebno trdo delo. Poleg tega skupina zaposlenih ob tem potrebuje tudi dobrega in uspešnega vodjo, ki je odprt za njihove predloge in izboljšave ter ceni prispevek vsakega posameznika. Pri O. K. Consulting verjamemo, da se uspešen vodja naredi, ne pa rodi, zato nudimo raznolike delavnice za tako za splošno izboljšanje vzdušja v podjetju kot tudi komunikacije na delovnem mestu.

komunikacija na delovnem mestu

Vodenje projektov potrebuje uspešnega vodjo

V kolikor želimo izboljšati komunikacijo na delovnem mestu, je nujen tudi nov pristop k dojemanju posameznika kot zaposlenega, ki prispeva k skupnim vrednotam podjetja. Prav iz tega razloga je nujno, da vodenje zaposlenih oz. vodenje projektov prevzame posameznik, ki zmore dobro razumeti lastne močne in šibke točke ter razpolaga z visoko razvito stopnjo čustvene inteligence. Slednja sicer združuje mnoge dejavnike, v principu pa pomeni, kako dobro (uspešen) vodja (projektov) razume najprej sebe, šele nato pa svoje zaposlene in jim tudi prisluhne. Tovrsten vodja s svojim odprtim pristopom in dojemanjem izboljšuje tako komunikacijo na delovnem mestu, obenem pa vzdušje celotnega kolektiva. Čeprav naj bi bilo uspešnemu vodji vodenje zaposlenih v podjetju samoumevno, pa vedno obstaja prostor za izboljšavo. Pri podjetju O. K. Consulting se tako že vrsto let posvečamo komunikaciji na delovnem mestu, v okviru tega pa nudimo mnoge delavnice.

Timsko delo v organizaciji ustvarja tesnejši stik med zaposlenimi

Komunikacija na delovnem mestu je sicer pomembna vedno in povsod, saj – v primeru, da je ustrezna – poskrbi tudi za dobro delovno okolje, kamor se zaposleni radi vračajo. Čeprav je komunikacija tako med zaposlenimi kot med vodjo (projektov) in zaposlenimi ključnega pomena, pa najbolje pride do izraza ravno ob skupinskem delu. Timsko delo v organizaciji namreč predstavlja eno izmed najbolj priljubljenih in učinkovitih oblik dela zadnjih let, ki pa je mnoga podjetja ne znajo dodobra izkoristiti. Vzrok za slabo motivacijo in neuspeh timskega dela v organizaciji pa je malokrat prav slava komunikacija na delovnem mestu. Slednjo lahko izboljša prav vsak posameznik, in sicer na ta način, da se prične zavedati svoje vloge ter svojega doprinosa k skupni viziji podjetja. Vse našteto pa najbolje opazi prav uspešen vodja, ki je zmožen prepoznati (skriti) potencial svojih zaposlenih in ga karseda dobro unovčiti.

Sodelovanje v timu

Vodenje projektov, ki uresničuje vizijo podjetja

Vodenje projektov in timskega dela v organizaciji nista lahki nalogi, saj prinašata veliko mero odgovornosti, in sicer tako od vsakega posameznika, predvsem pa od vodje. Načeloma vsak uspešen vodja poseduje visoko stopnjo ambicioznosti, delavnosti in čustvene inteligence, a vsakdo izmed nas kdaj naleti na oviro. Tu pa nastopimo mi, O. K. Consulting, ki sicer uspešnim vodjem pomagamo pri nadaljnjem vodenju zaposlenih. V ta namen izvajamo različne delavnice, tako na temo timskega dela v organizaciji oz. t. i. timskega coachinga, kot tudi na temo vodenja projektov in izboljšanja splošne komunikacije na delovnem mestu. Čeprav je za slednjo odgovoren vsak posameznik v podjetju, pa mora biti za zgled vedno uspešen vodja, ki se do vseh zaposlenih odnaša odgovorno in se obenem zaveda njihovega doprinosa. O. K. Consulting tako vodjem že mnogo let pomaga postati še boljši vodja na njihovem področju, obenem pa pomagati sodelavcem pri njihovem osebnem in poklicem razvoju.

Dobro vodenje zaposlenih in boljše vzdušje

Najbrž se lahko vsi strinjamo, da je odločujočega pomena za dobro in prijetno delovno okolje, kamor se zaposleni radi vračajo, prav ustrezna in korektna obravnava vsakega posameznika. Ta navsezadnje pripomore k boljši komunikaciji na delovnem mestu, kjer morajo biti vsi zaposleni obravnavani z enakim spoštovanjem. V kolikor je njihova naloga v tem, da sledijo in pomagajo uresničevati zastavljene cilje, potem bi morala biti naloga uspešnega vodje zlasti razumno in pravično vodenje projektov. Čeprav se slednje sliši preprosto in velikokrat samoumevno, pa to od vsakega vodje projektov zahteva mnogo potrpljenja in usklajevanja.

Komunikacija je ključ

Zadnje čase se pojavlja veliko vprašanj, povezanih s komunikacijo, in to ne le v poslovnem okolju, temveč tudi v zasebnem življenju. Posamezniki na delovno mestu namreč največkrat prinesejo frustracije, ki jih pestijo tudi v zasebnem življenju, naloga uspešnega vodje (projektov) pa je, da le-te uspešno in pravočasno prepozna ter jih naslovi. Le na ta način lahko svoje zaposlene dobro spozna in jih vključi v delovno okolje. Dobra komunikacija na delovnem mestu namreč vedno izboljša tudi vsesplošno vzdušje, prispeva pa tudi k boljšemu sledenju skupnim ciljem in viziji.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close