Članki o temah, ki vas zanimajo.

Druga izobraževanja, Izobraževanje in svetovanje

Vodenje tima – delavnice za vodenje tima v organizaciji

Vodenje tima

Šola sodobnega vodenja, ki jo vodijo izkušeni strokovnjaki iz podjetja OK Consulting, je namenjena vodstvenemu kadru, ki želi usvojiti veščine in kompetence na področju komunikacijskih in vodstvenih sposobnosti. Izobraževanja so razdeljena na temeljni, nadaljevalni in ekspertni program, pri čemer vsak program obsega pet modulov. Med njimi je tudi modul za vodenje tima in uspešno timsko delo v organizaciji. Vodje skozi praktične vaje odkrivajo znanja za učinkovito reševanje konfliktov v timu ter za doseganje sinergij znotraj projektne skupine. Čustvena inteligenca pri vodenju delovne skupine pa je pomembna zato, da lahko vodja učinkovito upravlja s svojimi čustvi in prepoznava čustva pri drugih.

Vodenje tima

Timsko delo v organizaciji – doseganje sinergij in vloge članov v timu

 

Peti modul v nadaljevalnem programu je osredotočen na pridobivanje veščin za uspešno vodenje tima in doseganje sinergij pri timskem delu v organizaciji. Vodje se učijo o tem, kakšne pogoje je potrebno izpolnjevati, da lahko omogočijo projektno delo usmerjeno k skupnim ciljem ter kako naj postavijo cilje, da bodo člani ekipe zanje visoko motivirani. Prav tako se udeleženci poglobijo v vprašanje, kako pomembna je vloga vodje pri vodenju tima ter kako lahko posamezne timske vloge doprinesejo k učinkovitosti projektne skupine. Vodje spoznajo štiri stebre uveljavljenih standardov uspešnosti pri vodenju tima.

Sodelovanje v timu

Vodenje in motiviranje zaposlenih v projektni skupini

 

Vodenje in motiviranje zaposlenih ne vključuje univerzalnih strategij, zato da bi vodja lahko člane v skupini pripravil do tega, da bi svoje delo opravljali s čim višjo zavzetostjo. Prvi modul v nadaljevalnem programu je zato usmerjen k razumevanju kariernih sider in psiholoških pogodb, ki pomembno vplivajo na motivacijo delavcev. Motivacija za uspešno timsko delo v organizaciji namreč izvira iz vsakega posameznika, zato mora vodja pri vodenju tima poznati karierna sidra svojih sodelavcev. Udeleženci se seznanijo tudi s pomembnostjo komunikacije pri motiviranju sodelavcev ter z ustreznim postavljanjem ciljev, ki vplivajo na motivacijo posameznikov v ekipi.

Uspešno reševanje konfliktov v timu

 

Peti modul temeljnega programa OK Consulting šole sodobnega vodenja in komunikacije je usmerjen v pridobivanje veščin za učinkovito reševanje konfliktov v timu. Konfliktne situacije znotraj projektne skupine lahko vodja razrešuje z uporabo petih strategij, ki jih strokovnjaki predstavijo na delavnici. Za uspešno vodenje tima je prav tako pomembno, da vodja zna prepoznati in ravnati s konfliktnimi osebami, ki tudi uporabljajo določene strategije pri razreševanju nesoglasij. Vodje lahko s pomočjo vprašalnika ugotovijo, katero strategijo najpogosteje uporabljajo pri razreševanju nesoglasij, na podlagi tega pa s pomočjo predavatelja in praktičnih primerov ugotovijo, kdaj in s kom koristiti posamezno strategijo.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close