Članki o temah, ki vas zanimajo.

Druga izobraževanja, Izobraževanje in svetovanje

Vodenje tima za dobro timsko delo v organizaciji

vodenje tima

Vodenje tima vključuje določene naloge, kot je dajanje napotkov in navodil, usmerjanje, merjenje kvantitativnih in kvalitativnih rezultatov, motiviranje članov ekipe in mnogo drugega. Cilj projektne skupine je v tem, da z uporabo znanja, izkušenj in ostalih spretnosti doseže cilj v čim krajšem času in z najboljšimi rezultati. Vodenje tima prav tako zajema predajanje vizije, ustvarjanje ekipnega duha in vzpostavljanje učinkovite komunikacije. Timsko delo v organizaciji predstavlja skupek različnih mehanizmov, ki se ves čas in na vseh ravneh odvijajo znotraj projektne skupine. Pri tem je zelo pomembna skupinska dinamika, ki pod dobrim vodstvom sledi naravnemu razvojnemu procesu skozi več faz. Drugi pomemben element pa predstavlja gradnja zaupanja. Vodenje tima, ki sloni na gradnji zaupanja med člani skupine, tudi uspešno preide fazo nesporazumov in konfliktnih situacij ter se zato osredotoči na produktivno timsko delo v organizaciji. Če želi vodstvo znotraj projektnih skupin v podjetju vzpostaviti in izpeljati uspešno timsko delo in učinkovito komuniciranje, se lahko posamezni člani ekipe skupaj z vodjo prijavijo in udeležijo različnih delavnic in izobraževanj, ki jih vodijo strokovnjaki in predavatelji iz družbe OK Consulting.

vodenje tima

Vodenje tima – učenje veščin v šoli za vodje

 

OK Consulting, družba za izobraževanje in transformacijski management, organizira in vodi šolo za vodje. Izobraževanja so razdeljena v osnovni, nadaljevalni in ekspertni program. Peti modul v nadaljevalnem programu pa se osredotoča na vodenje tima in razvoj veščin, ki so potrebne za doseganje sinergij pri timskem delu v organizaciji. Vodje skozi praktične vaje odkrivajo, kaj je potrebno spremeniti in kakšne pogoje je potrebno izpolniti, da se omogoči uspešno timsko delo in učinkovito komuniciranje znotraj projektne skupine. Vodenje tima zajema tudi postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev na način, da bodo člani skupine visoko motivirani za dosego cilja. Vodje se na delavnici spoznajo s standardi uspešnosti in osnovnimi štirimi kriteriji pri vodenju tima. Pri tem predavatelj podrobno razloži tudi značilnosti naravnih faz razvoja projektne ekipe. Če so v izobraževanje vključeni vsi člani projektne ekipe skupaj z vodjo, tedaj s pomočjo predavatelja odkrivajo svoje posamične vloge v skupini in kako lahko s svojo vlogo doprinesejo in vplivajo na dobro timsko delo.

Timsko delo in učinkovito komuniciranje

 

Strokovnjaki in predavatelji iz podjetja OK Consulting vodijo delavnice za uspešno in dobro timsko delo, ki so namenjene tako vodjem kot članom projektnih skupin. Udeleženci se lahko prijavijo na delavnico v obliki enkratnega srečanja ali pa se udeležijo modularnega programa, ki je sestavljen iz tematik, kot je timsko delo v organizaciji, program razvoja projektne ekipe in ustvarjalno delo v skupini. Modularni program za vodenje tima in dobro timsko delo se osredotoča na vzpostavljanje zaupanja znotraj skupine, ozaveščanje skupnih ciljev, uravnavanje raznolikosti posameznikov, upravljanje z nesporazumi ter na sinergično reševanje zastojev in težav. Modul za vodenje tima in sinergično delovanje vseh članov skupine uči udeležence o krepitvi skupne identitete, povečanju zavedanja o soodvisnosti članov ekipe ter o ozaveščanju skupinske dinamike in pomembnega procesa pri formaciji skupine. Za uspešno timsko delo v organizaciji so pomembne tudi komunikacijske veščine, zato da se izboljša raven komunikacije med vsemi člani projektne ekipe. Udeleženci se naučijo tudi uporabe strategij za reševanje konfliktov v timu.

vodenje tima

Timsko delo v organizaciji – coaching proces

 

Izkušen coach iz podjetja OK Consulting vodi in usmerja interaktivni coaching proces, ki pomaga posameznikom v projektni skupini, da se kot skupina hitreje razvijajo in dosegajo čim boljše rezultate pri svojem delu. Poglavitna naloga coacha pri usmerjanju in vodenju tima je v tem, da s pomočjo raziskovanja in poglabljanja učenja s prilagojenimi izzivi in vprašanji pomaga udeležencem procesa, da na ustrezen način ozavestijo in aktivirajo vse svoje potenciale in notranje vire moči, zato da bi timsko delo v organizaciji potekalo v okolju, v katerem lahko skupina doseže kar največ. Vodenje tima v coaching procesu se osredotoča na razreševanje glavnih izzivov in specifičnih preprek, s katerimi se sooča posamezna projektna ekipa. Izhodišča coaching procesa pri vodenju tima združujejo različne pristope, kot je nevrolingvistično programiranje, sistematična transakcijska analiza s teorijo osebnostnih struktur ter Daring Way metodologija vodenja procesov spremembe. Izkušen coach pri svojem delu uporablja tudi psihodramske metode ter logosintezo.

Reševanje konfliktov v timu – moderiranje procesov skupine

 

Uspešno vodenje tima vključuje preplet različnih nalog, ki so pomembne za produktivno in sinergično timsko delo v organizaciji. Pri tem mora vodja oblikovati skupino, ohranjati motivacijo in spodbujati timski duh, presegati zastoje in razreševati nesporazume ter na koncu tudi na primeren način proslaviti uspešno opravljeno projektno delo. Pri tem naravnem razvoju projektne skupine pa strokovnjaki iz podjetja OK Consulting nudijo vodji podporo pri usmerjanju procesov timskega dela na način, ki ustrezno podpira doseganje zadanih ciljev. Delavnica moderiranja procesov timskega dela v organizaciji pomaga vodji, da lahko hitreje in učinkoviteje oblikuje in sestavi projektno skupino. Moderator skupine vodje uči, kako pri vodenju tima vzpostaviti občutek zaupanja znotraj ekipe ter kako ustvariti prijetno vzdušje ob spodbujanju timskega duha in sodelovanja. Uspešno vodenje tima pa zajema tudi usmerjanje in delovanje, ko se ustvarijo zastoji in ovire. Vodja se v teh situacijah osredotoča na reševanje konfliktov v timu s strategijami za preseganje izzivov, neuspehov in ovir.

 

 

 

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close