Članki o temah, ki vas zanimajo.

Izobraževanje, Izobraževanje in svetovanje, Odvetniške storitve, Pravno svetovanje

ZDR-1 odpovedni rok definira in pojasnjuje v čenih od 93. do 97.

zdr-1 odpovedni rok

Odpovedni rok in ZDR-1 gresta pravzaprav z roko v roki. ZDR-1 ali Zakon o delovnih razmerjih je krovni zakon, ki v Republiki Sloveniji ureja delavna razmerja.

Odpovedni rok je institut, ki ga uporabljamo v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in predstavlja časovno obdobje, ki mora preteči med podano odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter dejansko prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi. Namen odpovednega roka je, da si v tem času delodajalec najde novega zaposlenega, delavec pa novo primerno zaposlitev.

Odpovedni rok

Koliko znaša minimalni odpovedni rok po ZDR-1?

Odpovedni rok po ZDR-1 je različen in je odvisen predvsem od časa, ki ga je zaposleni preživel pod okriljem delodajalca s katerim se razhajata. V 94. členu ZDR-1 določa minimalni odpovedni rok po katerem je v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni;
  • nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu pa 30 dni in narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, vendar ne več kot do 60 dni;
  • nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar le-ta ne more biti krajši od 60 dni.

odpovedni rok po zdr-1

ZDR-1 in odpovedni rok – kako je z možnostjo dogovora o dolžini odpovednega roka

Lahko pa se delavec in delodajalec o dolžini odpovednega roka tudi dogovorita. V vsakem primeru začne odpovedni rok teči naslednji dan po vročitvi odpovedi ali kasneje z dnem, ki ga v skladu s programom razreševanja presežnih delavcev v odpovedi pogodbe o zaposlitvi določi delodajalec.

Poleg tega se lahko delavec in delodajalec dogovorita tudi o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka. Tudi ta dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki.

Minimalni odpovedni rok

Delavec ima v času odpovednega roka po ZDR-1 še druge pravice

Ob tem pa moramo omeniti tudi, da ima delavec v času odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj dve uri na teden.

Ne glede na to mora delodajalec, ki delavcu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s prvim odstavkom 91. člena ZDR-1 in o odpovedi pogodbe obvesti zavod za zaposlovanje, omogočiti delavcu odsotnost z dela najmanj en dan na teden za vključevanje v ukrepe na področju trga dela v skladu s predpisi o urejanju trga dela.

Delodajalec pa je delavcu dolžan izplačati tudi nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.

 

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close